Võrgurakendused 2 eksamiteemad 2018

Allikas: Lambda

Eksamil tuleb neli kirjalikku küsimust alltoodud teemade kohta, seejuures ühe teema kohta ei tule mitut küsimust. Vastuses on sul vaja selgitada ja/või tuua näiteid ja/või pseudokoodi. Otseseid programmeerimisülesandeid ei tule.

Alltoodud materjalid ei ole nö kohustuslikud, vaid ainult soovituslikud: hea mõte on otsida ja lugeda ise juurde. Samuti leiad siintoodud materjalides - näiteks wikipedia artiklites - väga spetsiifilist tausta ja detaile: seda eksamil ei küsita. Küsimuste fookus on olulistel toimimispõhimõtetel - et sa saaksid aru, mis asi on ja kuidas põhimõtteliselt käib - ning veidi ka rakendamisvaldkondadest/fookusest (ehk, milleks hea).


1) API protokollid, konkreetsemalt HTTP 1.0, JSON, XML-RPC, SOAP, REST (põhipunktid). HTTP 2.0, XML Schema, websockets, WSDL, UDDI, WS-I jne küsimusi ei tule.

2) Vanemate P2P süsteemide põhimõtted, konkreetsemalt arusaamine järgmiste süsteemide põhimõtetest: Esialgne Napster, Gnutella, superpeer mehhanism (näiteks vana Skype).


3) DHT (näiteks Chord või Kademlia), Bittorrent ja TOR. Mehhanismid ja eri arhitektuuride eesmärgid/fookused/eelised. Bittorrenti mehhanism ja optimeeringud. NB! Mix networkinduse kohta küsimusi ei tule, erandina võib tulla küsimus TORi kohta.

4) Blockchain ja bitcoin.

5) Paralleelrehendused (sh Lukustamine, transaktsioonid, spinlock, optimistlik paralleelsuskontroll)


6) Mapreduce ja memcached: mis need on ja tööpõhimõtted.