UI:Prototüüp

Allikas: Lambda
Leht kuulub aine Kasutajaliidesed juurde.

Rubriigist puust ette ja punaseks

Ülesanne

Ülesannet teeme 5 kaupa gruppides. Edukas kaasalöömine läheb punktiarvestusse kirja ühe lisapunktina (st lõpparvestuses tõstab kõigis praktikumides käik hinnet ühe palli võrra).

Paberit saab võtta.

Prototüüpida paberil või digitaalselt mobiilirakendus, mille eesmärgiks on vee- ja/või gaasinäitude (programm peab võimaldama mõlemat) teatamine ühistule. Programmi kasutajal on korter, näidud ja ta tahab need kuskile postitada. Kasutaja saab:

  • seadistada programmi (nt määrata, kes ta on, mis näidud tal on; ühistu e-posti aadress vms)
  • näite saata (programm saadab kasutaja eest e-posti näitudega)

Eeldage, et sisselogimine on lahendatud kuidagi Google'i kontoga või Facebooki abil (st see on küsimus, mida te ei lahenda). On teie otsustada kas ehitate telefoni jaoks, mil on tagasinupp ja menüünupp või telefoni jaoks mil neid pole.

Alguses jagage/loosige välja rollid: Vastutaja (jälgib aega) Liidese fotodelt esitaja (st see, kes ütleb, mis juhtub, kui midagi vajutada) Saatmisliidesele mõtleja Seadistamisliidese mõtleja Kasutaja soovide ja mugavuse esindaja

Aega on 40 minutit.

Kui töö on valmis, pildistage paberil liidese elemendid üles ja pange üles imgur.com aadresile galeriiks (ei vaja kasutajana sisselogimist); seejärel saatke aadressile jaagup.irve@ttu.ee vastav aadress ja grupis olijate info.

Pärast seda tutvustab iga grupp oma liidese loogikat.