UI:Nurgelised Kassid

Allikas: Lambda
Leht kuulub aine Kasutajaliidesed juurde.
Harjutuse eesmärgiks on Angular.js käima ajada ja sellega veidi tutvuda.

Ülesanne

Lahendage ülesanne angular.js meetotidega. Selle harjutamiseks sobib järgmiste alamülesannete lahendamine angular.js abil:

  • Mallide {{}} avaldiste kasutamine.
  • Tab-ide implementeerimine.
  • Tekstivälja (input type=text) info kuvamine avaldise abil. (See on harjutusena tore, aga lõpptulemuses seda vägisi pole mõtet kajastada)
  • Kontrollerist nimekirja esitamine
  • Vormi abil kontrollerisse nimekirja info lisamine

Kõike seda saab proovida, kui võtta ülesandeks kasside arvepidamise rakendus ja see Angularis implementeerida. Rakenduse vaates oleks kaks tab-i: "Nimekiri" ja "Lisa kass". Sellest kõrgemal h1 pealkirjas ütleb, mis tab parajasti on valitud.

Kassi kohta salvestage:

  • Nimi
  • Sünniaasta

Kasside nimekiri salvesta kontrolleris.

Vormiväljal lisatud kass lisa nimekirja lõppu (või sordi aastaarvude või eesnimede järgi).

Reaalset, reloadi üleelavat salvestust ärge implementeerige.

Boonus

Kui oskate Angulari piisavalt, et ülesanne tundub igav, võite võistelda ajaliselt, kes esimesena lahenduse postkasti saab, lahendada mõni kodutöö rakenduse alamülesanne või siis lihtsalt õppejõudu veenda oma angularivõimekuses. Lisaks võite kasutada ka teisi analoogseid mudelvaatega liidese kirjeldamise teeke.

Lisainfo

Esitamine

  • Salvestage töö arvutiklassi W: kettale või veebi.
  • Saatke e-post jaagup.irve@ttu.ee aadressil, mille teemarida on "UI:Nurgelised Kassid" (mis on oluline, sest sortimine!), ning milles on teie töö aadress.

NB: Arvutiklasside veebiketastel leiduv on nähtav aadressil: http://www.tud.ttu.ee/web/Teie.Kasutajanimi/ ja vajab index.html faili (ning ärge unustage suuri tähti). Hindamise sissekandmisel on kasu ka ka autorite nimedest!