UI:Django (Sissejuhatus)

Allikas: Lambda
Leht kuulub aine Kasutajaliidesed juurde.
Proovime Django miinimumnäite Dijkstras käima ajada

Ülesanne

Analoogiana saate piiluda tunnis kirjutatud näidet. (/tmp/legsample.tar.gz kataloogis dijkstra.cs.ttu.ee all.)

Eesmärgiks on .json faili tekitamine vana hea kasside üle arvestuse pidamise rakenduse jaoks.

 • Logi Kitty/Putty/ssh vms abil dijkstra serverisse (kasutajanimi ja parool sama mis klassis)
 ssh ees.perenimi@dijkstra.cs.ttu.ee
 • Loo virtuaalkeskkond Pythoni jaoks ja aktiveeri see (seda tuleb teha igal juhul)
 virtualenv djangodir
 cd djangodir
 . bin/activate
 • Paigalda Django (virtuaalkeskkonda)
 pip install django
 • Loo projekt catproject
 django-admin startproject catproject
 • Pane projekt käima, külasta seda brauseriga (Dijkstras on väljast avatud pordid 7400-8000). Kasuta unikaalset porti!
 cd catproject
 ./manage.py runserver 0.0.0.0:7777
 • Serveriga väljastpoolt ühendumisel saad veateate, et dijkstra.cs.ttu.ee ei ole lubatud aadresside nimekirjas ja seetõttu peaks parandama settings.py all lubatud hoste:
 ALLOWED_HOSTS = ['dijkstra.cs.ttu.ee']
 • Loo rakendus catapp
 ./manage.py startapp catapp
 • Loo andmebaas
 ./manage.py migrate
 ./manage.py createsuperuser
 • Lisa catproject catproject/settings.py moodulite alla
 • Kirjuta valmis catapp/modules.py, catapp/admin.py, käivitage server ja lisage administraatorina paar kassi.
 • Loo andmebaasikirjed mooduli jaoks
 ../manage.py makemigrations
 ../manage.py migrate
 • Täienda projekti urls.py faili nii, et käivitatakse catsappi all views.py faili nii, et HttpResponse("ahoi") oleks näha.
 • Siis asenda see HttpResponse() abil tehtud vaade render() funktsiooniga jsoni väljakirjutamiseks sobilikuks.
  • Template'ide registreerimiseks lisa kataloog templates projekti juurkataloogi ja settings.py all on vaja leida DIRS: [], asenda sinna ['templates'] et neid üles leida.
  • (See on natuke seda tüüpi ülesanne)

Lisainfot

Kui tahad vaadata mis pordid on masinas kasutusel:

 netstat -l

Alljärgnev netstati väljund näitab et kasutusel on pordid 7333 ja 7654

 tcp    0   0 *:7333    *:*    LISTEN  -
 tcp    0   0 *:7654    *:*    LISTEN  -
 • Kui server töötab vajutage Ctrl+C , kui seda peatada soovite. Edaspidi saate asjade töötamist sealtkaudu kontrollida.

Vaata ka

Esitamine

Näidake tunnis ette või nuputage välja viis kuidas seda mõnusal moel esitada urli abil ja esitage tavapärasel moel.