Toimetajad

Allikas: Lambda

www.lambda.ee on wiki sait, mis kasutab samasugust MediaWiki mootorit nagu tuntud Wikipedia. Materjale lisab ja toimetab avatud (kuid mitte anonüümne!) hulk registreeritud kasutajaid ehk toimetajaid.

Kui soovid siinset saiti regulaarselt täiendada ja parandada, on see väga teretulnud! Sel juhul võta palun kontakti toimetaja Tanel Tammetiga (tammet at staff.ttu.ee) ning saad endale kasutajatunnuse ja parooli.

NB!

  • materjalide lugemiseks ei ole ennast registreerida vaja
  • üksikparandusteks kasutajatunnuseid ei looda, toimetuskogukonna liikmetelt oodatakse saidiga pikema aja vältel tegelemist.
  • kogu saiti lisatav tekst, v.a. viidatud materjalid, samuti juhud, kui lisatav tekst sätestab enda kohta ise mõne muu litsentsi, on automaatselt GNU Free Documentation Licence all.
  • toimetajatelt eeldatakse olemasolevate teemade, struktuuri ja kodukorra põhimõtete jälgimist.
  • toimetajate kogukond on organisatsiooniliselt neutraalne: töökoht ja amet ei ole ei piirang ega eelis.