Teadmiste formaliseerimise eksamiülesanded 27 mai 2020

Allikas: Lambda

Palun kirjuta vastused lihtsa tekstifailina (txt) või Wordi või Libreoffice failina ja saada emailiga õppejõule hiljemalt kella üheks: tanel.tammet@taltech.ee

Palun pane oma emaili pealkirja sisse fraas "Teadmiste formaliseerimise eksam", et ta oleks kirjakastist kergemini leitav.

1. Pane rdf kujule või predikaatloogikale baseerudes kirja inimkeelsed väited (eelda, et füüsilisi suurusi ei ole teada) Fuzzy loogika põhimõtete järgi:

    • Peipsi järv on väga suur.
    • Võrtsjärv on suur.
    • Harku järv on väike.

Seejuures ei pea sa lähtuma täpselt rdf kujust ja süntaksi võid ise valida. Võid lisada ka eraldi kirjeid, mis läheb vaja Fuzzy loogika kasutamiseks (aga vastava info võid ka kohe lausetesse sisse ehitada).

2. (a) Kirjuta formaalsed reeglid, mis samamoodi Fuzzy loogika põhimõtete järgi ütlevad (*) suure järve ületamine süstaga on väga raske (*) väikese järve ületamine süstaga on kerge. (b) Seejärel näita, kuidas sa sellest konkreetselt järeldad ja saad kergus/raskuse konkreetsed numbrid väidetele (*) Peipsi järve ületamine süstaga on ... ja (*) Võrtsjärve ületamine süstaga on .... Vastavad fuzzy numbrid vali enamvähem mõistlikult ise. Tulemus-numbrite saamiskäik peaks olema esitatud arusaadavalt.

3. (a) Vaata, kas leiad nende väidete jaoks mõistlikud identifikaatorid schemaorgist. Kirjuta, kas leidsid (millised) või ei. (b) Kirjuta kõik need eelnevad väited (mitte tingimata reeglid) välja JSON-LD kujul, valides mõistlikud identifikaatorid (kas schemaorgist või mujalt, mis tunduvad võimalikult üldarusaadavad).

4. (a) Kirjuta eranditega-loogika (default loogika) põhimõtete järgi välja reeglid, mis ütlevad, et "järve saab süstaga ületada" ja "väga suurt järve ei saa süstaga ületada". Näita, kuidas sa konkreetselt järeldaksid, et Harku järve saab süstaga ületada, aga Peipsi järve ei saa.

5. Seleta, kuidas võiks olla praktikas võimalik teha süsteem, mis automaatselt leiaks esimeses ülesandes toodud inimkeelsete lausete jaoks nende võimalikult sobiva formaalse esituse (ehk näiteks selle esituse, mida ise kasutad, või selle sarnase).