Sqlite andmebaasi tegemine ja kasutamine Pythonist

Allikas: Lambda

See koodijupp ehitab pythonis sqlite andmebaasi, lisab kaks kirjet ja lõpuks küsib baasist ja trükib sisu välja. Sqlite teek on pythonis kohe kaasas, midagi ekstra installeerida ei ole vaja. Põhjalikumaks arusaamiseks SQL-st on sobiv w3schools SQL tutorial.

Andmebaas tehakse kettale ühe failina. Kui uuesti sama koodi käivitad, siis eelmise käivitamise ajal salvestatud kirjed on endiselt alles: uuesti käivitades koguneb neid juurde.

import sqlite3

# vota yhendust: kui baasi pole, see tehakse
conn = sqlite3.connect("mydbase1") 

# tee andmebaasi schema yhe tabeliga
sql_create = """create table people (id integer primary key autoincrement, name text, phone text, timestamp datetime default current_timestamp)"""
conn.execute(sql_create)

# lisa kaks kirjet
sql_insert = """insert into people (name, phone) values ('jaan', '55212345')"""
conn.execute(sql_insert)
conn.commit()
sql_insert = """insert into people (name, phone) values ('ants', '55298765')"""
conn.execute(sql_insert)
conn.commit()

# tee paring, loe koik tulemused ja tryki valja
sql_query = """select id,name,phone,timestamp from people where name='ants'"""
cur = conn.cursor()
cur.execute(sql_query)
rows = cur.fetchall()
print(rows)

# katkesta yhendus
conn.close()