Servewithflask.py

Allikas: Lambda

# Kaimapanekuks kaivita hoopis runserver programm kasurealt
# See runserver kaivitab Flaski serveri ja ytleb, et kasutagu siinset programmi

# Brauserist katsetamiseks ava 
# http://localhost:5000/getdata

# kasutame neid teeke: Flask tuleb eelnevalt installeerida,
# teised on pythonisse sisse ehitatud standardteegi osad

from flask import Flask, request
import sqlite3
import json 

# nii tuleb Flaskile oelda
app = Flask(__name__)

# see jargmine rida ytleb, mis urli ja mis http meetodi
# jaoks jargmine programm kaivitub

@app.route('/getdata', methods=['POST', 'GET'])

# sinu programm, mis pannakse paringu peale kaima

def getdata():
  	
 # vaata, kas urlil anti key, op ja val parameetrid
 key=request.args.get("key",'')
 op=request.args.get("op",'')
 val=request.args.get("val",'') 
 
 # vota baasiga yhendust, valmista ette paring
 conn = sqlite3.connect('data.db')
 cur = conn.cursor()
 
 # hakka kokku panema paringu-sqli, alustades standardosast
 sql="""select id,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10 from maintable """
 
 # kui olid olemas key, op ja val, siis ehita where tingimus
 if key and val:
  if not op: # vaikimisi olgu op =
   op = "="
  # kontrollime, kas parameetrid ok 
  if (not (key in ["id","c1","c2","c3","c4","c5","c6","c7","c8","c9","c10"]) 
    or
    not (op in ["=","<",">","!="])):
   # valed parameetrid, sulge yhendus
   cur.close()
   conn.close()
   # anna veateade ja lopeta
   return('"error"')
  # siin koik ok
  where = " where " + key + op + "?"
  args = [val]
 else:
  where=""
  args=None
  
 # liida where tingimus sql standardosale
 sql = sql + where
 
 # liida sql lausele sorteering
 sql = sql + " order by id asc"
 
 # tryki debugimiseks sql lause ja args valja
 print(sql,args)
 
 # tee paring baasi
 if args:
  cur.execute(sql,args)
 else:
  cur.execute(sql)
  
 # loe koik read sisse, mis paringuga klapivad
 res=cur.fetchall()
 # sulge yhendus
 cur.close()
 conn.close()
 
 # teisenda saadud tulemus json formaati ja anna vastuseks
 return json.dumps(res)

# see paneb tegelikult sinu serverirakenduse kaima,
# pordil 5000 ja igaltpoolt kattesaadav 

app.run(debug=True, port=5000, host='0.0.0.0')