Serve.py

Allikas: Lambda
#!/usr/bin/python

print "Content-type: text/html"
print

# Pane see programm kataloogi /home/kasutajanimi/public_html/cgi-bin
# ja ytle samas kasurealt
# chmod a+rx serve.py

# See programm laheb kaima, kui avad urli
# http://dijkstra.cs.ttu.ee/~kasutajanimi/cgi-bin/serve.py

# kasutame neid pythonisse sisse ehitatud standardteeke

import sqlite3
import json 
import cgi
import cgitb

# see annab debugimiseks arusaadavaid veateateid brauserile
cgitb.enable()

# sinu programm, mis pannakse paringu peale kaima

def getdata():
  	
 args = cgi.FieldStorage()
 # vaata, kas urlil anti key, op ja val parameetrid
 key=args.getvalue("key",'')
 op=args.getvalue("op",'')
 val=args.getvalue("val",'') 
 
 # vota baasiga yhendust, valmista ette paring
 conn = sqlite3.connect('data.db')
 cur = conn.cursor()
 
 # hakka kokku panema paringu-sqli, alustades standardosast
 sql="""select id,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10 from maintable """
 
 # kui olid olemas key, op ja val, siis ehita where tingimus
 if key and val:
  if not op: # vaikimisi olgu op =
   op = "="
  # kontrollime, kas parameetrid ok 
  if (not (key in ["id","c1","c2","c3","c4","c5","c6","c7","c8","c9","c10"]) 
    or
    not (op in ["=","<",">","!="])):
   # valed parameetrid, sulge yhendus
   cur.close()
   conn.close()
   # anna veateade ja lopeta
   return('"error"')
  # siin koik ok
  where = " where " + key + op + "?"
  args = [val]
 else:
  where=""
  args=None
  
 # liida where tingimus sql standardosale
 sql = sql + where
 
 # liida sql lausele sorteering
 sql = sql + " order by id asc"
 
 # tryki debugimiseks sql lause ja args valja
 # print(sql,args)
 
 # tee paring baasi
 if args:
  cur.execute(sql,args)
 else:
  cur.execute(sql)
  
 # loe koik read sisse, mis paringuga klapivad
 res=cur.fetchall()
 # sulge yhendus
 cur.close()
 conn.close()
 
 # teisenda saadud tulemus json formaati ja anna vastuseks
 print(json.dumps(res))

# see paneb tegelikult programmi algul kaima:

getdata()