Runserver

Allikas: Lambda
#!/bin/sh

# esimene rida on spetsiaalne rida linuxis, mis ytleb, 
# et linux kaivitagu shelli programm ja andku see programm ette

# Brauserist katsetamiseks ava 
# http://localhost:5000/getdata

# sea keskkonnamuutujad, mida Flask kasutab
# servewithflask.py on sinu programm samas kataloogis

export FLASK_APP=servewithflask.py
export FLASK_ENV=development # remove this line for production

# alternatiivsed viisid kaivitamiseks, valja kommenteeritud:

#export FLASK_DEBUG=1  # for debugging in older version of Flask
#flask run

# pane tegelikult Flaski server kaima, kasutades python3-e

python3 -m flask run