Riigi IT korralduse märkmeid loengust

Allikas: Lambda

Organisatsiooniline struktuur ja vastutused

Oluline: iga ministeerium põhimõtteliselt teeb oma rahaga mis tahab.

Keskset tugevat planeerivat ja korraldavat jõudu ei ole.

Infosüsteemide tegemine üldjuhul eeldab, et on eelnevalt tehtud seadus/määrus/rakendusakt vms korraldus, mis nõuab mingit sorti registri pidamist ning seejärel eraldatud eelarvest vastav raha. Rõhuv enamik IT-arenduse raha on tulnud euroliidu nn struktuuritoetustest.

Riigiasutused üldjuhul tellivad infosüsteemide tegemist riigihangetega.

Hulk tsentraalset tarkvara (väike osa riigi softist) on open-source githubis, ministeeriumide ja asutuste omad (põhiosa softist) enamasti mitte.

RIA vaade kesksest koordineerimisest on selline.

Peamised kesksed koordineerijad on:

 • RISO - riigi infosüsteemide osakond (MKM enda osakond), kontaktid leiad MKM-i kontaktilehelt
  • vanasti tähtis: a la tellisid RIA-lt töid ja RIA täitis
  • praegu nad eriti RIAt kamandada ei saa ja on ise väikesed
 • ITAO - infoühiskonna teenuste arendamise osakond teenuste osakond (MKM enda osakond): elektrooniliste teenuste planeerimine ja kaardistamine. Vt MKM-i ITAO linki ja ITAO KKK
 • RIA: riigi infosüsteemide amet (MKM allasutus). Peamine koordinaator, põhiosad on
  • CERT: tsiviil-küberturbe-kaitse-keskus
  • kriitilise infra kaitse osakond (oli olulisem, praegu vähem)
  • XTee keskus (ei ole väga suur)
  • pluss hästi palju finants- ja projektijuhte: saavad mõjutada (pidurdada ja soodustada) euroraha liikumist erinevatesse riigi IT projektidesse. Püüavad võidelda võimaluste eest raha pidurdada, kui ei vastata nende tingimustele (pehmemad ja jäigemad). Üks karistushoob: võimalik X-teelt kõrvalejätmine.

RIHA

RIHA: riigi infosüsteemide ja nende X-tee liideste andmebaas.

Vaata ka andmejälgija.


ID-KAART ja E-ID üldiselt

ID-kaardi (ametlik põhilink id.ee) vastutus on jaotatud ja edasi-tagasi põrgatatud peamiselt RIA ja siseministeeriumi (konreetselt politsei- piirivalveameti) vahel. ID-kaardi viimane hange (mis suur välisfirma teeb järgmist portsu id-kaarte ja samas vastutab sertide ja softi eest) on olnud aastatepikkune segaduste ja vaidluste rodu.

Tehnoloogilist tuge kriisiolukordades pakub eeskätt Cybernetica.

Traditsiooniliselt olulised struktuurid:

 • SK : traditsiooniliselt id-kaardi sertide haldamine ja ajatempel, praegu eeskätt mobiil-id ja smart-id. SK on andmehaldamise ning tellimise/projektijuhtimise/kvaliteedikontrolli organisatsioon.
  • smart-id: ilma simita ja võti on pooleks sinu moblas ja eskses serveris (ideed: Ahto Buldas) ja tegi Cybernetica ja Eesti varianti haldab SK. Siis:

X-TEE eksport

X-tee ehitust on algusest kuni siiani teinud Cybernetica.

Ekspordi osas on hulk erinevaid tegijaid erinevate huvidega:

 • Riigi "ametlik showtiim" poliitikutele, tihedalt seotud e-estonia showroomiga
  • "Kingitakse välismaale" show mõttes riigi poolt
  • Riigi X-tee on open source: vanas repos ja NIIS-i uues repos
  • Riigi X-tee installatsioon on väga keeruline (eriti kuna iga asutus peaks installeerima ja integreerima)
 • E-government academy for-profit konsultatsioonimeeskond:
  • e-valitsemise konsultatsioonid välismaal
  • ei anna tehnilist konsultatsiooni
 • Cybernetica: aktiivselt müüb UXP varianti, selle installatsiooni- ja rakendamise-teenuseid ning konsultatsiooni.
 • Erinevad soome-suuna tiimid, hetkel olulisim NIIS, mis arendab oma open-source haru x-teest: