Programmeerimise algkursus Harjutus 1

Allikas: Lambda
  • Suuna veebibrauser aadressile: http://robocode.sourceforge.net
  • Tõmba (Download) robocode-setup-versioon.jar ja poeta Töölauale.
  • Käivita käsurida (System Tools->Terminal)
  • Kirjuta käsureale:
cd Desktop
java -jar robocode-setup-versioon.jar

NB! Kui keskkond on eesti keelne, asenda sõna Desktop sõnaga Töölaud :P

Paigaldamiseks vasta küsimustele ;)

  • Mugavamaks toimetamiseks tekita robocode.sh-st endale töölauale viit:
Töölaual hiire parem nupp -> Create launcher (loo käivitaja)
  • Käivita paar lahingut, et saada pihta kuidas asi töötab:
Battle->New
  • Loo oma robot:
Robot->Editor
File->New Robot
  • Salvesta, kompileeri
File->Save
Compiler->Compile

Nüüd peaks saama valida juba oma roboti (kui nimekirjas pole näha, siis CTRL+R)

NB! Mitte mingil juhul ei tohi panna roboti nimeks Robot

Loe ka veebisaidis leiduvat materjali:

Getting Started -> Building your first robot