Märkmed konteksti teemal

Allikas: Lambda

Kontekst ja asjakohasus


Mis on kontekst ja millistest kontekstidest mõelda?


fakt / reegel: see ei pruugi alati ühtemoodi kehtida

Näiteks: elus("Donald Trump")

 • ajaperiood
 • koht (välistemperatuur mingil ajal, maa peal)
 • kellegi inimese arvates (inimene oleks kontekst, vbl ka inimeste grupp): see läheb "folk psychology"
 • fiktsionaalsed (raamatud ja filmid, neid võib üldista a la "muinasjuturaamatud")
 • valdkonnad: piirab fakte ja teadmisi, a la geograafia, sport, naiivne füüsika, teadlaste füüsika, tehnikaülikool, ülikool, ..., andmebaasiline data mingi ülesande jaoks mingis firmas (kliendiandmebaas)

[taustal: mis on "asi" vs "kogum"]

Eraldi dimensioonid, mis sõltuvad kontekstist ja on sujuvalt hinnatavad:

 • usaldusväärsus
 • asjakohasus
 • eetilisus


Mis on asjakohasus ja milleks seda kasutada


Mis kontekstis mis fakt või reegel on oluline/olulisem?

 • Väga üldteada asjad (naiivne füüsika)
 • Mingis spetsiifilises kontekstis kasulikud (ülikooliõpingu normaalpikkus on 3-5 aastat)

Kui me otsime vastuseid küsimustele, oleks mõttes püüda kasutada selle konteksti jaoks sobivaid fakte ja reegleid

Usaldusväärsus ja asjakohasus ei ole samad asjad!

Tulemusel on rehkendatud usaldusväärsus küljes, asjakohasus ei ole enamasti küljes: pigem on asjakohasuse mõõt otsingutööriist


Kuidas konteksti ja asjakohasust esitada ja kasutada?


Näitekolmik: lennuk seisund rikkis

Variante esitamiseks:

seisund(lennuk12,rikkis) 2021-01-01 .... 2021-01-05

seisund(lennuk12,rikkis,2021-01-01,2021-01-05) ?? fikseeritud argumentide hulk piisav ja sobiv?

15 asi lennuk12 15 omadus seisund 15 väärtus rikkis 15 algusaeg 2021-01-01 15 lõpuaeg 2021-01-05

21 seisund(lennuk12,rikkis) 22 21 algusaeg 2021-01-01 23 21 lõpuaeg 2021-01-05

seisund(lennuk12,rikkis) :: {"algusaeg": 2021-01-01, "lõpuaeg": 2021-01-05}

seisund(lennuk12,rikkis,context(2021-01-01,2021-01-05))


Häid artikleid


Yago artikkel (aeg ja koht): http://resources.mpi-inf.mpg.de/yago-naga/yago/publications/aij.pdf

Complicated stuff about space and time: https://www.researchgate.net/publication/230600670_Reasoning_about_Space_Actions_and_Change_A_Paradigm_for_Applications_of_Spatial_Reasoning/link/00b49523c0b7fc2ebe000000/download


Taustaks:

 • hulk neuroneid loomadel on paigutatud võrekujuliselt, mis modelleerib asukohti (a la neuronitest kaart peas)
 • peamine esitus on relatsiooniline suhete mõttes (ees, vasakul, lähedal, kaugel, ....): suund ja kaugus

Küsimus: kuidas esitada korteris olevaid asju ruumiliselt? Teha kaart ????

Quasimodo artikkel (usaldusväärsus ja informatiivsus) https://arxiv.org/pdf/1905.10989.pdf

Cyc in FOL: https://www.aaai.org/Papers/Workshops/2005/WS-05-01/WS05-01-006.pdf

Giunchiglia: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570826811000989?casa_token=2zQBJaBl0NUAAAAA:GuOjuMdmFFx1g_uKKCgkCmKe13N-YW-slT6Tg3k8nQnrp8x2Z8iWmX3wTr4vHJHyx-z9ap7GPQ


Ideid esitusest tagidega metainfonaseisund(lennuk12,rikkis) :: {"algusaeg": 2021-01-01, "lõpuaeg": 2021-01-05, "confidence": 0.8, "locationname": "tallinn", "transport": 0.6, "probleemid": 0.2, "eesti": 0.1, "reisimine": 0.7}

küsimuse kontekst:

reisimine: 0.9 probleemid: 0.7

analoogiliselt vektorsemantikaga arvutame lähedused, mis annabki asjakohasuse