Kasutajaliidesed (2012)

Allikas: Lambda
Leht kuulub aine Kasutajaliidesed juurde.

Kursuse kood: ITV0130
Link: http://www.lambda.ee/index.php/Kasutajaliidesed or http://www.lambda.ee/index/itv0130
Õppejõud: Jaagup Irve
Kontakt: jaagup.irve@ttu.ee, TTÜ AK222

Täiendusi


Hindest

Aine lõppeb hindelise arvestusega. Aine hinne koosneb kolmest komponendist:

Tunnid

  • Loeng: üldisem taust ja kasutajaliidese põhimõtted, paaritu nädala esmaspäeviti
  • Harjutustund: liideste ehitamise ja kodutööde tehnilise külje harjutamine
  • Praktikum: konsultatsiooniaeg koduste tööde tarvis

Laborid

Kontrolltöö

Kontrolltöö toimub 22. mail kell 14:00 ruumis X-209. Kontrolltöö sisuks on materjalide lugemiskontroll ning tehniliste küsimuste lahendamine. Lähemalt allpool.

Lugemiseks

Tehniline

Viiteid