Itv0120 2015

Allikas: Lambda
revolutsioon

Ainekood: ITV0120
Täielik nimi: Võrgurakendused II - hajussüsteemide tehnoloogia
Link: http://www.lambda.ee/index.php/V%C3%B5rgurakendused_II
Punkte: 2.5 AP ehk 4 EAP

Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457
Olemas on ka 2014 aasta materjalide arhiiv.


Järeleksami tulemused

Järeleksamitulemused on siin:

134221IAPB;JE;4
158216CTI;TP;5
120928IAPB;EK;5
135196IAPB;RH;5
135063IAPB;EH;3
134291IAPB;KB;4
112670IAPB;AK;5
134554IAPB;RA;5;
134683IAPB;SA;5;
134669IAPB;AK;3
134928IAPB;HK;4
156025CTF;IK;3
135059IAPB;KK;4
134663IAPB;BS;2
134553IAPB;AK;0;Aeg, koht

Semester: sügis
Tulemus: eksam
Hindamise meetod: praktikumide tulemused (pool) pluss eksam (teine pool)

Loeng: teisipäeval 14:00-15:30 ruumis CYB-VEENUS
Praktikum: kolmapäeval 08:00-09:30 arvutiklassis ICT-501 (sama, mis esialgu õppekavas oligi)

Praktilised tööd ja tähtajad

Töid võib teha 1-3 inimesest grupina.

Kokku on töid 2. Kumbki praktikum täismahus tehtuna annab 25 punkti, sellele võivad lisanduda ekstrapunktid. Puudulikult tehtud töö punktiarv jääb alla 25 punkti. Hilinenud kodutöö eest saab pooled muidu saadaolevad punktid. Töid tuleb esitada praktikumi ajal, projektori abil, väikese ülevaatena kõigile tudengitele.

 • 1. Tähtaeg 14. oktoober. Kaks alternatiivi, mille vahel võid ise valida:
  • 1 praks
  • Teha ise katseid või rakendus õppejõuga eelnevalt kokku lepitud teemal (apid, protokollid) ja teha väike loeng/ülevaade katsetest/rakendusest.
 • 2. Tähtaeg 9. detsember. Kaks alternatiivi, mille vahel võid ise valida:
  • 2 praks
  • Teha ise katseid või rakendus õppejõuga eelnevalt kokku lepitud teemal (apid, protokollid) ja teha väike loeng/ülevaade katsetest/rakendusest.

Loengukava

Kursus jaguneb laias laastus neljaks teemaks:

 • Protokollid ja P2P (neil teemadel - pluss veidi andme-apidest- esimene praks),
 • Andme-apid, autentimine ja pilvekeskkonnad
 • Paralleelrehkendused
 • Andmete hajutamine ja hajutatud andmete koondamine


Ülevaade kursuse sisust, sissejuhatus 1. praktikumi, protokollide algus, http, json

Http ja json: võrgurakenduste protokollid 1
Üldist materjali ja kursusi mujalt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_computing
http://dcg.ethz.ch/lectures/podc_allstars/index.html
http://www.eecs.harvard.edu/cs262/
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-824-distributed-computer-systems-engineering-spring-2006/index.htm
http://www.stanford.edu/class/cs244b/

Protokollide jätk

Xml põhised protokollid, REST ja binaarsed protokollid
xml protokollid xml-rpc, soap ja seotud tehnoloogiad: võrgurakenduste protokollid 2
Probleemidest: veebiteenuste võlu ja valu ja s stands for simple
REST, binary protokollid, XMPP: võrgurakenduste protokollid 3
Gaffer on games: UDP vs TCP ja selle jätk
Veidi seotud asi ad hoc networks vt ka ELIKO valgustussüsteemid ja Defendeci ja Jürgo Predeni patent

P2P esimene osa

P2P sissejuhatus:
vikipeedia ülevaade
ülevaade eri P2P tehnoloogiatest

P2P teine osa: DHT (distributed hash tables) ja bittorrent

ülevaade wikipedias
Chord:
Põhimaterjal - Chordi põhimõtted - lugeda kuni Ivy osani (Ivy on antud juhul teemaväline)
Lisaks tasuks veidi uurida artikleid wikipedia sissekande lõpus (external links)
Kademlia:
Põhimaterjal presentatsioon autoritelt
Täiendavalt autorite artikkel
Bittorrent:
bittorrenti protokoll ja ülevaade
täiendavalt wikipediast
TOR:
TOR wikipedias

Suured avalikud andme-apid

Andme-apide märkmed loengust
Read an OK short book on web api design
Check out odata.org

X-tee, RIHA ja riigi IT-infrastruktuur

Big official picture of the state IT-architecture
Ahto Kalja detailne ülevaade X-tee projektist aastast 2004
X-road official page and a materials query
X-road security server manual (detailed)
X-tee from the Finnish perspective and the X-tee/Json gateway and a nice REST api example from Finland
newest X-road message protocol and corresponding metainfo protocol
Example: X-road oriented Soap call tool for Python
RIHA ja jutud RIHA kohta

Autentimine 1. osa

facebook, google, pangalink.
Autentimise märkmed: facebook ja google

Autentimine 2. osa ja veebiserver

veebiserveri seadistamine id-kaardi jaoks ja abistavad koodijupid
taustaks id-kaardi kasutusstsenaariumid

Pilvekeskkonnad, eriti: Google appengine, database api, google bigtable and file system stack

Hajutatud failisüsteemide märkmed loengust
http://code.google.com/appengine/

Paralleelrehkendused 1. osa

Paralleelsus andmebaasides: slaidid.

Lisaks võib lugeda:

Konspekt, käsitleb teemat oluliselt põhjalikumalt kui loeng/slaidid
Introduction to Transactions (slaidid)

Paralleelrehkendused 2. osa

Sünkroniseerimisprimitiivid: slaidid

Mittekohustuslik lisalugemine:

Konspekt pikemalt ja põhjalikumalt loengus läbitud teemadest.
T.Tammeti slaidid

Paralleliseerimine ja efektiivsus

Veebiserverid, nende sise-elu ja konf
ip/tcp, socketid, http jne

Paralleliseerimise automatiseerimine ja klastrid

Mapreduce framework
memcached
Mapreduce sissejuhatus
Mapreduce klassikaline põhiartikkel
memcached ülevaade

Andmelaod

Hajutatud andmekogude integreerimine

Postgres replication intro
Postgres clustering and replication
Postgres high availability
Integrating distributed sem web data
Oracle information integrationse märkmed: facebook ja google]]


Varu

Lisamaterjalid