Itv0040 2012

Allikas: Lambda
revolutsioon

Ainekood: ITV0120
Täielik nimi: Võrgurakendused II - hajussüsteemide tehnoloogia
Link: http://www.lambda.ee/index.php/V%C3%B5rgurakendused_II
Punkte: 2.5 AP ehk 4 EAP

Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Olemas on ka 2011 aasta materjalide arhiiv.


See leht on varemloetud kursuse arhiiv, siin ei ole värsket informatsiooni! Otsi üles kursuse hetkel aktiivne leht.

Aeg, koht

Semester: sügis
Tulemus: eksam
Hindamise meetod: praktikumide tulemused (pool) pluss eksam (teine pool)

Loeng: reedeti 08:00-09:30 ruumis X-211A (majanduse maja)
Praktikum: teisipäeviti 16:00-17:30 arvutiklassides IT-213A, IT-213B .

Tulemused

Tulemused põhieksamite järel

Järeleksam:

 • Reede, 1 veebruar kell 16:00. Ruum VI-201.
 • Järgmine järeleksam toimub mai keskpaiku.


Praktilised tööd ja tähtajad

Töid võib teha 1-3 inimesest grupina.

Kokku on töid 2. Kumbki prakikum täismahus tehtuna annab 25 punkti, sellele võivad lisanduda ekstrapunktid. Puudulikult tehtud töö punktiarv jääb alla 25 punkti. Hilinenud kodutöö eest saab pooled muidu saadaolevad punktid. Töid tuleb esitada praktikumi ajal, projektori abil, väikese ülevaatena kõigile tudengitele.

 • 1. Tähtaeg 23. oktoober. Kolm alternatiivi, mille vahel võid ise valida:
 • 2. Tähtaeg 18. detsember. Kaks alternatiivi:
  • 2 praks: android ja google app engine.
  • Teha ise katseid või rakendus õppejõuga eelnevalt kokku lepitud teemal (mobiilirakendused ja pilvekeskkonnad) ja teha väike loeng/ülevaade katsetest/rakendusest.

Kursus varasematel aastatel

Esialgne loengukava

Kursus jaguneb laias laastus neljaks teemaks:

 • Protokollid, P2P, andme-apid võrgus (neil teemadel esimene praks)
 • Mobiilirakendused ja pilvekeskkonnad (neil teemadel teine praks)
 • Paralleelrehkendused
 • Andmete hajutamine ja hajutatud andmete koondamine


Loengute esialgne plaan:

 • 1. Detailsem ülevaade kursuse sisust, sissejuhatus 1. praktikumi, protokollide algus, http, json
Http ja json: võrgurakenduste protokollid 1
Üldist materjali ja kursusi mujalt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_computing
http://code.google.com/edu/parallel/index.html
http://code.google.com/edu/parallel/dsd-tutorial.html
http://code.google.com/edu/submissions/rutgers/index.html
 • 2. Praktikumi lisadetaile, protokollide jätk, xml ja xml põhised protokollid xml-rpc ja soap
xml protokollid xml-rpc, soap ja seotud tehnoloogiad: võrgurakenduste protokollid 2
Probleemidest: veebiteenuste võlu ja valu ja s stands for simple
 • 3. Protokollide jätk ja P2P sissejuhatus
REST, binary protokollid, XMPP: võrgurakenduste protokollid 3
P2P sissejuhatus:
vikipeedia ülevaade
ülevaatepresentatsioon
alternatiivne ülevaatepresentatsioon
hea detailne ülevaade eri P2P tehnoloogiatest
 • 4. P2P jätk: DHT (distributed hash tables) ja bittorrent
ülevaade wikipedias
Chord:
Põhimaterjal - Chordi põhimõtted - lugeda kuni Ivy osani (Ivy on antud juhul teemaväline)
Lisaks tasuks veidi uurida artikleid wikipedia sissekande lõpus (external links)
Kademlia:
Põhimaterjal presentatsioon autoritelt
Täiendavalt autorite artikkel
Bittorrent:
bittorrenti protokoll ja ülevaade
täiendavalt wikipediast
 • 5. Suured avalikud andme-apid.
Andme-apide märkmed loengust
 • 6. Pilvekeskkonnad.
 • 7. Google appengine, database api, google bigtable and file system stack
http://code.google.com/appengine/
 • 8: Sissejuhatus 2. praktikumi, Androidi rakenduste ehitamine
http://developer.android.com/index.html
 • 9. Mobiilirakenduste tegemine üldisemalt
Mobi loengu pdf
Mobi loengu koodi link
 • 10. Paralleelrehkendused. Andmebaasid, lukustamine ja transaktsioonid.
Lukustamise sissejuhatus
 • 11. Paralleelrehkendused jätkuvad.
Spinlock detaile
transaktsioonide sissejuhatus
 • 12. Mapreduce framework for automating app parallelization, memcached
Hea Mapreduce sissejuhatus
Mapreduce klassikaline põhiartikkel
memcached ülevaade
 • 13. Schemaless andmebaaside sissejuhatus
Põhiülevaade Media:RDFandschemalessdatabases2.pdf
Huvi korral tasub konkreetselt RDF kohta lugeda siit
 • 14. Andmelaod.
 • 15. Hajutatud andmekogude integreerimine. Vaata ka linke:
Postgres replication intro
Postgres clustering and replication
Postgres high availability
Integrating distributed sem web data
Oracle information integration