Iti0210juhend2021

Allikas: Lambda

Juhend 2021 kevadsemestriks.

Aine läbimine

Aine läbimiseks tuleb koguda semestri jooksul vähemalt 50 punkti.

Punktid ja hinne:

 • 50p-59p - "1"
 • 60p-69p - "2"
 • 70p-79p - "3"
 • 80p-89p - "4"
 • 90p või rohkem: "5"

Maksimaalne kogutav punktisumma on 100, millest kodutööd annavad 30 ja kirjalik või suuline eksam 70 punkti.

Eksamile pääsemiseks tuleb teha vähemalt 1 punkti peale 50% kodutöödest. Rohkema arvu tegemata jätmise korral peab selleks olema mõjuv põhjus. Tööl käimine ja tunniplaani ülekattumine teiste ainetega ei ole mõjuvad põhjused.

Kodutööd

 • Esitamise tähtaeg on üldiselt 1-2 nädalat pärast ülesande kätte andmist (sõltub ülesande raskusest). Ülesandeid on kokku 8.
 • Ülesandeid võib esitada väikese hilinemisega, kuid siis saab vähem punkte. Kui hilined palju, läheb ülesanne lukku ja enam esitada ei saa.
 • Ole valmis esitlema ülesannete tulemusi avalikult (MS Teamsi screen share) harjutustunnis.

Lahenduse nõuded

Iga ülesande puhul tuleb esitada:

 1. ülesande lahendamiseks kirjutatud programmikood esita gitlabis https://gitlab.cs.ttu.ee
 2. link viimasele commitile esita moodles. Link peaks välja nägema umbes nii: https://gitlab.cs.ttu.ee/Priit.Jarv1/minukodutood/-/commit/efe77e5b8c2abfca7532e24fba0800ac22a1a68c.

Soovitused esitatud koodile:

 • Tee gitlabis üks repositoorium ja hoia iga ülesande koodi eraldi kaustas. Lisa õppejõule ligipääs sellele repositooriumile ("Reporter" õigustes -- "Guest" ei näe faile ja commite).
 • ära hoia repositooriumis üleliigseid faile (andmefaile, kasutatud teeke vms). Vaja on ainult enda kirjutatud osa.
 • Lisa README.md fail, kus on kirjeldatud töö tulemusi (inimloetav, mitte data dump)

Teiste üliõpilastega koos töötamine on lubatud ja võib isegi olla soovitatav, juhul kui ülesanded tunduvad rasked. Hindamine on individuaalne, see tähendab: tee ise kõik läbi, kirjuta tulemuste kokkuvõte ja ole valmis tööd ette näitama.

Hindamine

Kodutööd:

 • Tähtajaks esitatud nõuetele vastav lahendus: 4 punkti (osade puhul 3)
 • Lahendus on poolik: -1 punkt
 • Esitatud hilinemisega: -2 punkti

Esitatud töö eest võib saada ka 0 punkti, juhul kui:

 • üliõpilane ei ole harjutustunnis kättesaadav, et tööd esitleda
 • gitlabis olev kood ei ole tõsiseltvõetav katse ülesannet lahendada

Mida peaks semestri jooksul tegema

Võta osa harjutustundidest, sest sind võidakse paluda oma kodutööd "kaitsta". Kaitsmine on lahenduse ja tulemuste selgitamine õppejõule ja teistele üliõpilastele. Harjutustunnis arutatakse ka ühiselt kodutööde ja muude ülesannete küsimusi.

Eksami raskusaste eeldab, et:

 • Kuulad loenguid
 • Lahendad iseseisvalt, või aktiivselt grupina ülesandeid.
 • Loed iseseisvalt loengute plaanis viidatud õpikupeatükke (eelistatult [AIMA])