Iti0210juhend2019

Allikas: Lambda

Juhend 2019 kevadsemestriks.

Aine läbimine

Aine läbimiseks tuleb koguda semestri jooksul vähemalt 50 punkti.

Punktid ja hinne:

 • 50p-59p - "1"
 • 60p-69p - "2"
 • 70p-79p - "3"
 • 80p-89p - "4"
 • 90p või rohkem: "5"

Maksimaalne kogutav punktisumma on 100, millest harjutustunni ülesanded annavad 30 ja kirjalik eksam 70 punkti.

Eksamile pääsemiseks tuleb esitada vähemalt 50% harjutustunni töödest. Rohkema arvu esitamata jätmise korral peab selleks olema mõjuv põhjus. Töötamine, töölähetused, isiklikel põhjustel välisreisid ja tunniplaani ülekattumine teiste ainetega ei ole mõjuvad põhjused.

Harjutustunni ülesanded

 • Ülesanded tuleb esitada moodles.
 • Esitamise tähtaeg on üldiselt 1-2 nädalat pärast ülesande kätte andmist (sõltub ülesande raskusest). Ülesandeid on kokku 10.
 • Ülesandeid võib esitada väikese hilinemisega, kuid siis saab vähem punkte. Kui hilined palju, läheb ülesanne lukku ja enam esitada ei saa.

Lahenduse nõuded

Iga ülesande puhul tuleb esitada:

 1. ülesande lahendamiseks kirjutatud programmikood
 2. töö kokkuvõte PDF formaadis

Soovitused esitatud koodile:

 • ära esita üleliigseid faile (andmefaile, kasutatud teeke vms). Vaja on ainult enda kirjutatud osa.
 • ära kommenteeri iga teist koodi rida. Kui see on sinu programmeerimisstiil, muuda selle kursuse ajaks oma stiili.

Nõuded kokkuvõttele:

 • kirjeldab (üliõpilase oma sõnadega) põhilisi tegevusi, mida tehti ning töö tulemust
 • võiks välja tuua, mis oli ülesandes kõige raskem (see ei ole kohustuslik)
 • 100-150 sõna
 • lubatud max 1 joonis ja 1 tabel, kui see ülesande puhul mingit sisulist mõtet omab.
 • formaat: PDF, 1lk.

Teiste üliõpilastega koos töötamine on lubatud ja võib isegi olla soovitatav, juhul kui ülesanded tunduvad rasked. Kokkuvõte kirjuta iseseisvalt, et vältida plagiaadi kahtlust. Kokkuvõte võib olla eesti või inglise keeles.

Hindamine

Kodutööd:

 • Tähtajaks esitatud lahendus: 3 punkti
 • Tähtajaks esitatud, poolik (tehtud tõsiseltvõetav katse lahendada) lahendus: 2 punkti
 • Hilinenud lahendus: 1 punkt
 • Kokkuvõte puudu või valesti vormistatud: 0 punkti

Muu

Eksami raskusaste eeldab, et:

 • Osaled loengutes
 • Lahendad iseseisvalt, või aktiivselt grupina ülesandeid.
 • Loed iseseisvalt loengute plaanis viidatud õpikupeatükke (eelistatult [AIMA])