Iti0210juhend

Allikas: Lambda

Aine läbimine

Aine läbimiseks tuleb koguda semestri jooksul vähemalt 50 punkti.

Punktid ja hinne:

 • 50p-59p - "1"
 • 60p-69p - "2"
 • 70p-79p - "3"
 • 80p-89p - "4"
 • 90p või rohkem: "5"

Maksimaalne kogutav punktisumma on 100, millest harjutustunni ülesanded annavad 30 ja kirjalik eksam 70 punkti.

Eksamile pääsemiseks tuleb tähtajaks esitada kõik harjutustunni tööd. Kuni ühe töö võib esitamata jätta ilma põhjuseta. Rohkema arvu esitamata jätmise korral peab selleks olema mõjuv põhjus. Töötamine, töölähetused, isiklikel põhjustel välisreisid ja tunniplaani ülekattumine teiste ainetega ei ole mõjuvad põhjused.

Harjutustunni ülesanded

 • Ülesanded tuleb esitada iga nädal moodles.
 • Esitamise tähtaeg on üldiselt nädal pärast ülesande kätte andmist.
 • Ole valmis tööd kaitsma, s.t. selgitama mida tegid, vajadusel muudatusi tegema vms.
 • Kui kaitsmine ebaõnnestub, on lubatud uuesti proovida, aga kuna kaitsmise võimalused on piiratud, siis pole garanteeritud, et semestri jooksul selleks aega on.
 • Kaitsmisele registreeritakse moodles [1], Kaitsmiseid tuleb semestri jooksul teha 3. Korraga saab registreerida ühe kaitsmise aja.

Lahenduse nõuded

Kaitsmisel piisab, kui demonstreerid ülesandest aru saamist ja seda, kuidas üritasid lahendada. Lahendus ei pea olema täiuslik.

Kaitsmise protsessi sujuvamaks tegemiseks väldi järgmist:

 1. ära esita üleliigseid faile (andmefaile, kasutatud teeke vms). Vaja on ainult enda kirjutatud osa.
 2. ära kommenteeri iga teist koodi rida. Kui see on sinu programmeerimisstiil, muuda selle kursuse ajaks oma stiili.

Hindamine

üks ülesanne, kokku - 10 punkti

 • 30% - ülesande lõpuni lahendamine (nagu juhendis)
 • 40% - lahenduskäigust aru saamine - mis probleem on vaja lahendada ja kuidas seda võiks teha, katsetused
 • 30% - teooriast aru saamine

Muu

Eksami, kontrolltöö ja harjutuste raskusaste eeldab, et:

 • Osaled loengutes
 • Loed iseseisvalt loengute plaanis viidatud õpikupeatükke (eelistatult [AIMA])