Iti0210ex2020info

Allikas: Lambda

Eksami kord

Eksamiküsimused annavad kokku 70 punkti. Kõik küsimused on võrdse kaaluga.

Iga küsimust hinnatakse eraldi järgmisel skaalal:

100% sügav arusaamine teemast / täielik lahenduskäik
70-90% arusaamine teemast väikeste ebatäpsustega / vastus õige aga lahenduskäik osaline / õige lahenduskäik aga lahenduses pisivead
50% umbkaudne arusaamine teemast, Internetist on leitud küsimusega enam-vähem seotud informatsiooni / õige vastus ilma lahenduskäiguta / õige lahenduskäik aga palju vigu
30% midagi on lahendatud, aga enamus valesti või puudu
10% teemast mööda vastus
0% küsimusele ei ole vastatud

Eksam toimub kahes formaadis: moodle quiz ja suuline eksam.

Nendest tuleb sooritada üks. Eri formaadis eksamid on eri päevadel. Endale sobivas formaadis eksamit saab teha valides vastava päeva. Registreeri aeg ka ÕIS-is.

Üliõpilasel on vaba ligipääs materjalidele ja Internetile. Teiste üliõpilastega koostöö tegemine pole lubatud.

Moodle quiz

7 küsimust, aega 90 minutit.

Vastata saab ainult ette antud kellaaegade vahemikus (21. mai 10:00-11:30 või 28. mai 12:00-13:30).

Soovitused:

  • arvesta ajapiiranguga, ära kuluta rohkem kui 15 min küsimuse peale
  • pane kalkulaator enne eksamit valmis, osades ülesannetes tuleb arvutada
  • ära unusta tuua lahenduskäiku küsimustes, kus on mitme sammuline arvutus või tuletus

Eksami ajal saab küsimusi küsida MS Teams keskkonna kaudu.

Tulemused muutuvad nähtavaks moodles peale hindamist.

Suuline eksam

Kaks küsimust või teemat, millele vastamiseks võid valmistuda 10-15 minutit.

Eksam toimub MS Teams keskkonnas "Tehisintellekti alused IAIB" töörühmas (ka nendele, kes ei ole IAIB). Aeg tuleb ette broneerida siin. Suulisele eksamile on 30 kohta.

Eksami tegemiseks on kohustuslik kasutada videopilti.

Tulemused märgitakse peale eksami lõppu moodle-sse.

Teine katse

Eksamit on lubatud teha kaks korda. Arvesse läheb viimane tulemus.

Moodle quiz formaadis eksamiaegu juurde ei tule. Seega, peale 28-ndat saab teist katset teha ainult suuliselt. Vajaduse korral tekitame täiendava eksamipäeva.