Programmeerimise põhikursus

Allikas: Lambda
(Ümber suunatud leheküljelt Iti0010)

Ainekood: ITI0010
Link: http://www.lambda.ee/index/Programmeerimise_põhikursus ehk http://www.lambda.ee/index/iti0010
Eelmise aasta kursuse leht: Programmeerimise_põhikursus_2008

Lektor: Aivo Anier
E-post: Aivo.Anier _ät ttu.ee

Praktikumi juhendajad:

 • Ivor Lõõbas,
 • Ago Luberg (ago.luberg _ät gmail.com)
Klee: Higways and byways


Teated

 • 2010 sügis, ITI0011
 • Lisaeksam, reedel 27.aug vt. Eksam
 • Lisakesam, neljapäeval 13.mai vt. Eksam
 • Lisakesam, neljapäeval 28.jaanuar vt. Eksam
 • Kontrollige oma eksami aeg/grupp veel üle
 • Eksami grupid-ajad on Kodutööde tulemused / seis lehel
 • gomoku võisluse tulemused
 • eksamiajad ÕIS-is üleval, "kehtiva deklaratsiooniga" tudengid peavad registreerima lisaeksamile 14.jaanuar
 • kontrolliga oma kodutööde seisu
 • konsultatsioon: neljapäeviti, kl. 12, ruumis IT112, eelneva registreerimisega e-postiga
 • loengud said otsa
 • Kodutööde tulemused / seis
 • Kolmas ülesanne
 • Teadete "feed": http://groups.google.com/group/iti0010
 • Teine ülesanne
 • Eeldusaine on Informaatika II, sobib ka koodiga IDK...
 • Ainet saab sooritada kehtiva deklaratsiooniga - kõige kindlam viis on küsida dekanaadist üle, kas kehtib (sellel ei ole tähtsust, et see on esimesel korral T.Tammetile deklareeritud)
 • Õppetöö on eestikeelne!
 • Uus deklaratsioon (Sügis 2009) tuleb esitada ainele ITI0010 õppejõuga Aivo Anier (mitte Tanel Tammet). Kes on juba deklareerinud Tanel Tammeti nimele (sügis 2009), peab uuesti deklareerima õige õppejõuga (semestri esimestel päevadel oli periood, kus aine-õppejõu paar oli ÕIS-is valesti seadistatud)

Aeg, koht

Loengud: Reedeti kell 12.00-13.30, ruumis VII-131
Semester: sügis
Tulemus: kirjalik eksam, mille eelduseks ja üheks punktiosaks on praktikumiülesanded.
Punkte: 3.5
Eeldusaine: IAG3103 Informaatika II

Praktikum: kord nädalas a 2*45 minutit, AK arvutiklassides IT-213A & IT-213B. Rühmadel on erinevad ajad ja juhendajad.

Praktikumiajad:

* Esmaspäev 16.00 - 17.30 IT-213A & IT-213B: IAPB32, IAPB33
* Kolmapäev 8.00 - 9.30 IT-213A & IT-213B: IABB31, IABB32
* Neljapäev 16.00 - 17.30 IT-213A & IT-213B: IABB33, IAPB31
* Reede   8.00 - 9.30 IT-213A & IT-213B: IABB37, IAPB37, IAPB38

Konsultatsioon

Neljapäeviti, kl. 12, ruumis IT112, eelneva registreerimisega e-postiga

Eksam

Esimene eksam on ka lisaeksam - nö. kehtivate deklaratsioonidega õpilased peavad ennast sellele registreerima ÕIS-i kaudu. (eksam ilmub ÕIS-i lähipäevil)

Kõigil on võimalus valida omale päev, millal eksamit sooritada.

Eksamile lubatud õpilased jaotatakse kahte rühma - vastavalt millele saab eksamit sooritada kas kl. 10 või kl. 13. Nimekiri on siin: Kodutööde tulemused / seis lehel

Eksamiajad:

 • 14. jaanuar 2010 (neljapäev), VII-226, kell 10.00-12.45 & 13.00-15.45
 • 21. jaanuar 2010 (neljapäev), VII-226, kell 10.00-12.45 & 13.00-15.45

NB! Kaasa vaja võtta pildiga dokument.

Järeleksamid toimuvad kevadsemestri eelnädalal, kevadsemestri lõpupoole ja sügissemestri eelnädalal. Järeleksamite ajad ja kohad teatatakse hiljem.

Lisaeksam kevadsemestri eelnädalal:

 • 28.jaanuar 2010 (neljapäev), VI-229, kell 12-15 - registreerimine ÕIS-is, lõpeb kolmapäeval kl 12 (sh. ka ITI0010 - Tammet)

Lisaeksam kevadsemestril:

 • 13.mai 2010 (neljapäev), VI-229, kell 10-13, registreerimine ÕIS-is lõpeb 11.05.2010 kl. 12:00

Lisaeksam sügissemestri eelnädalal:

 • 27.aug 2010 (reede), IT-140, kell 12-15, registreerimine ÕIS-is lõpeb 25.08.2010 kl. 12:00

Kursuse eesmärk

Õpetada programmeerimise aluseid ja tehnoloogiat üldiselt, eeldades kerget varasemat kokkupuutumist programmeerimisega vähemalt eeldusaine Informaatika II mahus. Rõhk on praktiliste kogemuste ja oskuste omandamisel: iseseisev töö praktikumis on olulisem, kui õpiku lugemine. Märgatava osa loenguaega kulutab lektor kohapeal ette-programmeerimiseks.

Kursus on sisuliselt (kuid mitte tingimata formaalselt) vajalik eeldus kõigile spetsiifilisematele programmeerimiskursustele, nagu "algoritmid ja andmestruktuurid", "süsteemprogrammeerimine", "objektorienteeritud programmeerimine" jms. Baaskeelena kasutatakse Javat, vältides samas eriliselt Java-päraseid meetodeid, teeke jms. Praktikumides loodavad rakendused on reeglina käsurea ja omaette akendega rakendused, mitte apletid.


Õpik

Tasuta e-book: David Eck, Introduction to Programming Using Java , version 5, 2006 (http://math.hws.edu/javanotes/ vt ka http://math.hws.edu/eck/cs124/downloads/javanotes5.pdf)

Kursus jätab käsitlemata mõned osad õpikust, kuid lisab õpikule mitmeid täiendavaid peatükke ja osi. Viited vajalikele peatükkidele ja täiendavatele materjalidele on kas juba võrgus antud või lisatakse võrku loengute käigus.

NB! Raskuste ja probleemide korral on soovitav iseseisvalt lugeda läbi kogu David Ecki raamat ja teha iga peatüki juures mõned iseseisvad harjutused (raamatus on toodud ka näitelahendused).

Käesoleva lehe lõpuosas on antud ka täiendavaid lugemismaterjale.

Praktikumiülesanded ja tähtajad

Alustuseks tee ära: java tutvustusülesanne.

NB! Tutvustusülesannet ei juhendata ega kontrollita. See tuleks iseseisvalt ära teha esimese õppetöö nädala jooksul.

Ülesanded tuleb ette näidata ja kaitsta praktikumis, praktikumi juhendajale.

Käsureaga mugavamaks hakkamasaamiseks AK arvutiklassides loe neid soovitusi: AK arvutiklasside XP java käsurida.Ülesanded antakse veidi enne eelmise ülesande tähtaja lõppu, tähtajad on septembri, oktoobri, novembri ja kursuse lõpp. Esialgu (2009 sügis) on antud üks ülesanne.:

 1. Tikumäng Esimene ülesanne on täpselt sama, kui eelmine aasta: tikumängu ülesanne, ainult tekstiliides. Tähtaeg: 28.september.2009.
 2. Traceroute Tähtaeg: 26.oktoober.2009
 3. Paint Tähtaeg: 23.november.2009
 4. Gomoku Tähtaeg: 14.detsember.2009Tähelepanek AK arvutiklassides: päris paljudel masinatel ei leia java kompilaator ja interpretaator (javac ja java) üles vajalikke klasse, isegi siis, kui asud kompileerides kataloogis, kus need vajalikud klassid on. Sellisel juhul kutsu javac ja java välja koos classpathiga, milleks on kataloog, kus ise oled (seda tähistab punkt -cp järel), eeldusel muidugi, et oled ise selles kataloogis, kus vajalikud klassid:

 • javac -cp . minuprogramm.java
 • java -cp . minuprogramm


NB! Arvesta järgmist:

 • Eksamile pääsemiseks peavad olema sooritatud vähemalt kolm neljast praktikumi-ülesandest.
 • Juhul, kui üks neljast ülesandest jääb realiseerimata, saab selle eest 10 trahvipunkti
 • Iga hilinenud ülesande punktid jagatakse kahega.
 • Pärast 18. detsembrit ei aktsepteerita enam ühtegi ülesannet.
 • Iga ülesanne tuleb programmeerida iseseisvalt ja näidata/kaitsta praktikumi juhendajale praktikumi ajal ette. E-postiga saadetud lahendusi ei aktsepteerita!
 • Ülesande arvestamiseks ütle juhendajale praktikumi ajal ise, kui soovid lahendatud ülesannet näidata: juhendaja ei hakka reeglina ise õigeagselt uurima, et kas on ülesanne ikka tehtud.

Täpsustav info eelmisel kursusel tehtud praktikumitööde kohta: kui oled eelmine kord saanud punkte, siis saad neid sel semstril kasutada ainult juhul, kui said eksami edukalt sooritatud (hinne vähemalt 1). Vastasel korral pead praktikumitööd uuesti tegema. Teiste sõnadega: vanad praktikumitulemused kehtivad ainult juba olemasoleva hinde parandamiseks, mitte aga olukorras, kus sa pole eksamil läbi saanud. Viimasel juhul pead lihtsalt tegema nullist selle aasta praktikumitööd.

Eksamid ja hindamispõhimõtted: eksamil osalemine eeldab vähemalt kolme sooritatud praktikumi. Eksamil saab punkte 0-60. Eksami punktide arv alla 20 (60st) annab automaatselt tulemuseks 0. Muudel juhtudel liidetakse praktikumipunktid ja eksamipunktid ning hindevahemikud on 51-60, 61-70, …, 91-100. Eksam on kirjalik, paberil, ja koosneb ainult väikestest programmeerimisülesannetest.

Esimene järeleksam toimub eksamissessiooni järel, teine kevadsemestri lõpupoole, kolmas sügissemestri eelnädalal.

Loengute plaan ja materjalid

Loengute plaan on esialgne, töö käigus ilmub siia kindlasti muutusi. Seega, täpselt adekvaatsed ja õiged on need materjalid, mille loeng on kas juba läbi või tuleb järgmisena: kõik tuleviku-loenguid puudutavad materjalid on vanad, ning saavad loengu kättejõudmise ajaks mingil määral modifitseeritud ja täiendatud.

1. Sissejuhatus, meeldetuletus, kursuse ülevaade.
Aeg: 4 september.
Loengumaterjal: Esimene
Lugeda: D.Eck ptk 1
Tutvuda:
2. Muutujad, lihtandmed, juhtimiskonstruktsioonid ja tsüklid. Laboratoorne töö 1.
Aeg: 11 september.
Loengumaterjal: Progpohi2_07.ppt, Progpohi2_07.pdf,
Lugeda: D.Eck ptk 2, 3
Lugeda Peter Norvig: Teach yourself programming in ten years
Lugeda Paul Graham: Hackers and Painters
3. Funktsioonid, klassid. Kompleksandmed
eeskätt stringid ja massiivid.
Aeg: 17 september.
Loengumaterjal: Progpohi3_07.ppt, Progpohi3_07.pdf
Lugeda: D.Eck ptk 4, 5 algus
4. Sissejuhatus teise praktikumitöösse. Veatöötlus. Failid. Võrgust lugemine.
Aeg: 24 september.
Esialgsed praktikumimaterjalid: Praktikumitöö: twitter.
Loengumaterjal: Progpohi4_07.PPT, Progpohi4_07.pdf
Lugeda: D.Eck 8,11
5. Teise praktikumitöö, failide jätk.
Aeg: 30 september.
Praktikumimaterjalid: Praktikumitöö: twitter.
loengunäidete kood
6. Objektid ja klassid.
Aeg: 7. oktoober.
Loengumaterjal objektidest: Progpohi7_07.PPT, Progpohi7_07.pdf
Lugeda: D.Eck 5
7. Graafika ja kasutajaliidese sissejuhatus.
Aeg: 14 oktoober
Korratakse objektide loengumaterjali põhipunkte, alustatakse graafika ja kasutajaliidesega.
Loengumaterjal, millega algust tehakse: Progpohi6_06.PPT, Progpohi6_06.pdf
Koodinäited: javagraphexamples.zip
Lugeda: D.Eck 6 ptk 1-4.
8. Graafika ja kasutajaliides. Materjali ja näidete jätk.
Aeg: 21 oktoober.
9. Kolmas praktikumitöö.
Aeg: 28 oktoober.
Spec: Paint
10. Praktikumiabi jätk. Seejärel binaarne otsing ja sorteerimine.
Aeg: 5 november.
Loengumaterjal: Progpohi10.PPT
Lugeda: D.Eck ptk 8.4: Searching and Sorting.
Proovida: xsortlab, sorting demo, Sortingdemo.zip
11. Otsingualgoritmide algus. Travelling salesman problem.
Aeg: 12 november
Loengumaterjal: Progpohi11.PPT
Lisamaterjal: searchadditional2.ppt
Näiteprogramm paari optimeeringuga: tsp.java


12. Mõtlemismängud (male, reversi jne) ja neljas praktikum.
Aeg: 19. november
Neljanda praktikumitöö sissejuhatus.
Loengumaterjal: Progpohi12_06.PPT
Lisaks:
13. Neljanda praktikumi jätk.
Aeg: 27. november
Neljanda praktikumitöö jätk.
14. Listid, stack, queue, puud.
Aeg: 4. detsember.
Loengumaterjal: Progpohi14_08.PPT
Näide, mis teisendab massiivi listiks, lisab uue elemendi ja siis teisendab tagasi massiiviks: Listex
Õpikust lugeda: peatükk 9 osad 1,2,3,4.
15. Lõimed (i.k. threads).
Aeg: 11. detsember.
Loengumaterjal: Progpohi15_07.PPT, Progpohithreads.PPT
Loengus tehtud näide puude kohta: Treex.java
Loengu Näiteprogramme parserite kohta Parse_examples.zip
Lugeda: D.Eck ptk 9 osa 5, samuti ptk 11 osa 5.


Tarkvara ja käsiraamatud

Vajalik tarkvara kodus töötamiseks:

 • Java J2SE JDK (Java 2 standard edition java development kit).
  Tõmba SUN-i lehelt http://java.sun.com/javase/downloads/ versioon "JDK 6 update 7".
  NB! Vajalik on JDK, mitte JRE, ja nimelt J2SE (standard edition), mitte J2ME (micro edition) või J2EE (enterprise edition). Infoks: enne Java 1.5 versiooni kasutati nime JDK asemel nime SDK.
  Versioone "JDK 6 with NetBeans" ja "JDK 6 with Java EE" ei ole soovitav tõmmata, kui sa just ise nende vastu spetsiaalset huvi ei tunne. Kui sinu masinas juba on Java JDK ehk SDK (kontrolli, kas leiad programmi nimega javac), siis on ta OK, kui versioon on vähemalt 1.3.1. Vanemaid, kui 1.3.1 versioone ei ole soovitav kasutada.
 • Tekstiredaktor SciTE: põhileht, linuxi download (alternatiivina on distrotes enamasti oma scite package) windowsi download, mõnusam windowsi download (soovitav!).
 • Alternatiivina Scitele on Windowsil sobiv kasutamiseks ka Notepad++

Tehnilised käsiraamatud:

Lisa-lugemismaterjale

Lihtsad:

 1. Mis on IDE?
 2. Bradley Kjell: Computer Science I, using Java

Keskmise keerukusega:

Keerukad (ära loe, kui kõik muu pole veel liiga-liiga lihtne!):

Harjutamist ja taustinfot eksamiks

Kuidas on tudengitel selles aines varem läinud? Vanad, 2005 sügissemestri tulemused leiad siit).

Näite-eksamiülesanded 2004 aastast leiad siit:

Peaasi on teha ise ja korralikult praktikumiülesandeid: see ongi parim harjutus eksamiks.