Infoturbe/küberturbe korraldamine

Allikas: Lambda

Loengud toimuvad SIVAK'is, aadress Filtri tee 12.

SIVAKisse sissessaamiseks tuleb kaasa võtta isikuttõendav dokument!


Kursuse ajakava: Ajaplaan_IT_korraldamine.doc


Loengute materjalid.


Kahe esimese loengu (4. ja 11.september) materjalid:

Infoturbe_korraldamine_organisatsioonis_magistrimoodul_2008_I.ppt

Kolmanda loengu (18.september) materjal:

Infoturbe_korraldamine_organisatsioonis_magistrimoodul_2008_II.ppt

Neljanda loengu (23. oktoober) materjalid (pidin kaheks failiks jagama - failide üleslaadimisel vist 2 MB piirang):

mm_2008_III_Mõttekad kulutused infoturbele_1.pdf

mm_2008_III_Mõttekad kulutused infoturbele_2.pdf

Viienda loengu (6. november) materjalid (lektorid Aivo Jürgenson ja Peeter Tatter):

Ryndepuud_AivoJyrgenson.pdf

intsidendid_1_Peeter_Tatter.pdf

15. ja 29. novemberi toimunud loengute (Paul Leis - CyberSecurity Audit) materjalid:

CyberSecurity_Audit_IT_Audit_Part1_TTÜ_2008_1.pdf

CyberSecurity_Audit_IT_Audit_Part1_TTÜ_2008_2.pdf

CyberSecurity Audit_IT Audit_Part2_TTÜ 2008.pdf

12. detsembril toimunud loengu (Küberjulgeolekust Eestis) materjalid:

Magistrimoodul 2008 IV Küberturve-küberjulgeolek.ppt

18. detsembril toimunud (Talitluspidevuse- ja taasteeplaanide)loengu materjalid:

magistrimoodul_2008_V_Talitluspidevus.ppt


NB! Oktoobris ärajäänud loengupäevast!


Reedel, 12. detsembril kell 17.00 SIVAK'is:

- arutelu/kokkulepped "Infoturbe/küberturbe korraldamise" kursuse lõputöö/-arvestuse teemadel,

- ärajäänud loengupäev/praktikum.


Kursuse lõputööst/arvestusest.


Kiiruga tehtud juhend võiks olla selline:

1. Vali välja ja kirjelda (rakenduste-, serverite-, töökohtade arv; võrk) organisatsioon, mille kohta sa kodutöö teed.

2. Vali üks 28'st infoturbe tegevusvaldkonnast - vt Turvategevuste tasemed - maksumusedef&ektiivsused v0.08.xls "Security activities subareas"

3. Määra sellele soovitavalt 4 teostamise taset, mis sobiksid sinu valitud organisatsiooniga (eeskujuna kasuta failis olevat teksti, aga ära copy-paste) - st failist Turvategevuste tasemed - maksumusedef&ektiivsused v0.08.xls sheetil "Teostamise tasemed" columnid D, E, F, G,

4. Määratle infoturbenõuete tasemete ja väljapakutud turvalahenduste tasemete sõltuvus - näitena vt faili Turvanõuded Turvategevuste tasemed v01.xls

5. Määra tasemetele turvanõuded - võid aluseks võtta failis "AstmelineAndmeturve.xls" väljapakutud sheet "TM tabel", aga sealset loetelu tuleb täiendada ja ajakohastada (soovitavalt teise värviga, et oleks näha, mida muudetud/lisatud).

6. Määra ära väljapakutud lahenduste maksumused ja efektiivsused - näitena vt failist Turvategevuste tasemed - maksumusedef&ektiivsused v0.08.xls sheetilt "Maksumus_Efektiivsus".


Lubatud info:

Turvategevuste tasemed - maksumusedef&ektiivsused v0.08.xls

AstmelineAndmeturve.xls

AA-readme.doc

Turvanõuded Turvategevuste tasemed v01.xls


Ja lisaks veel üks väga hea eeskuju:

Arvestustöö_Romi_Agar.doc