Index.html

Allikas: Lambda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Näiteprogramm</title>
<meta charset="UTF-8"> 
</head>
<body>

<form>
 please enter value for column c1:<br>
 <input type='text' id='c1'><p> 
 <!-- inputile vajutamine kaivitab send funktsiooni -->
 <input type='button' onclick='send()' value='search'>
</form>
<!-- ans on koht, kuhu handleresult paneb tulemuse -->
<div id="ans"></div>

<!-- nyyd tuleb javascripti programm tulemuste kuvamiseks -->
<script>

// funktsioon, mis pannakse kaima send nupule vajutades

function send() {
 var val,url;
 // vota vormilt vaartus
 val=document.getElementById('c1').value; 
 // pane kokku url, mis avatakse
 // flaski jaoks oma arvutis
 //url="http://localhost:5000/getdata?key=c1&val="+val;
 
 // dijkstras
 url="http://dijkstra.cs.ttu.ee/~tammet/cgi-bin/serve.py?key=c1&val="+val;
 
 // kysi sellelt urlilt andmeid ja kaivita handleresult
 fetch(url, {
  method: "get"
 }).then(r=>r.json()).then(handleresult);
}

// funktsioon, mis pannakse kaima, kui server annab resultaadi
// argument r on resultaat json formaadis

function handleresult(r) {
 console.log(r);
 s="<p>";
 // tryki r debugimiseks konsoolile
 console.log("r:",r);
 // tee tsykkel yle koiki ridade
 for(var i=0; i<r.length; i++) {
  console.log(i,r[i]);
  var elem=r[i]; 
  line=""
  // tee tsykkel yle yhe rea koigi tulpade
  for (var j=0; j<elem.length; j++) {
   line=line+elem[j]+" "
  }  
  // lopetame yhe rea
  line=line+"<br>"  
  // liidame rea kogutulemusele  
  s=s+line+"<p>";
 }
 // pane kogutulemus otse html sisse
 document.getElementById('ans').innerHTML=s;
}
</script>
</body>
</html>