Ifi6057w8

Allikas: Lambda

8. Nädal

Loogika. Lausearvutus. Järeldumine.

Järeldumise näide lausearvutuses (solver http://logictools.org ; järeldumise katsetes kasuta resolution või truth table meetodit, dpll näib olevat bugine).

Loengu materjal õpikutes: AIMA 7.1-7.4, 8.1-8.3; TI 10

Loenguslaidid: PDF

Vaata ka: http://pages.cs.wisc.edu/~dyer/cs540/notes/logic.html

Harjutused

Predikaatloogika harjutus