Ifi6057w2

Allikas: Lambda

2. Nädal

Hulgateooria kordamine.

Algoritmide ja ülesannete keerukus: PDF.

Probleemi formuleerimine ja olekuruum. Lühendatud slaidid PDF; AIMA chapter 3.1-3.2, TI 4-5.

Videoloeng: olekuruum

Harjutustund

Eeldus: olemas on aima-python ja aima-data. Lahendame 8-Puzzle:

 1 2 3
 7  5
 8 4 6
 • search.py sees on otsingu funktsioonid ja otsinguülesande formulatsioon Problem class
 • oma töö jaoks uus fail ht2.py
 import search
 # ... siin tuleb problem defineerida
 asi = search.breadth_first_tree_search(problem)
 • defineeri algolek ja lõppolek
 inistate = (1,2,3,7,0,5,8,4,6)
 goal = (1,2,3,4,5,6,7,8,0)
 • tee oma klass EightPuzzle mis põhineb Problem klassil
 • defineeri actions meetod
  def actions(self, state):
    space = state.index(0)
    row = space // 3
    col = space % 3
    actions = []
    if row == 0:
      actions.append(state[space + 3])
    elif row == 1:
      actions.append(state[space + 3])
      actions.append(state[space - 3])
    elif row == 2:
      actions.append(state[space - 3])
    if col == 0:
      actions.append(state[space + 1])
    elif col == 1:
      actions.append(state[space + 1])
      actions.append(state[space - 1])
    elif col == 2:
      actions.append(state[space - 1])
    return actions
 • defineeri result meetod
  def result(self, state, action):
    newstate = list(state)
    klotsi_idx = newstate.index(action)
    space = newstate.index(0)
    newstate[space] = action
    newstate[klotsi_idx] = 0
    return tuple(newstate)
 • kontrolli, et goal_test ja path_cost teevad õiget asjad
 • käivita mingi otsingualgoritm, vaata mis vastus tuleb
 problem = EightPuzzle(inistate, goal)
 goalnode = search.breadth_first_search(problem)
 print(goalnode.solution())
 print(goalnode.path())