Ifi6057w12

Allikas: Lambda

12. Nädal

Hüvitusega õppimine. Q-Learning. AIMA 21.2-21.3

A Painless Q-Learning Tutorial

Q-Learning/SARSA

Reinforcement Learning: Example and Tutorial

Harjutustund

MDP Grid

Q-learning agent ja tegevuskeskkond

import rl
import mdp

env = mdp.sequential_decision_environment
ap = rl.QLearningAgent(env, 10, 1)  # 10 - exploration trials, 1 - exploration reward
rl.run_single_trial(ap, env)

Abifunktsioonid Q-learning agendi tegevuse ja õppimise visualiseerimiseks

from collections import defaultdict

def heatmap(ap):
  hm = defaultdict(int)
  for k, v in ap.Nsa.items():
    s, a = k
    hm[s] += v
  return hm

def policy(ap):
  best_move = defaultdict(lambda: (0, 1))
  best_score = defaultdict(lambda: -1000)
  for k, v in ap.Q.items():
    s, a = k
    if v > best_score[s]:
      best_move[s] = a
      best_score[s] = v
  return best_move

Liikumise kuumuskaart ja õpitud parimad käigud

from utils import print_table

print_table(env.to_grid(heatmap(ap)))
print_table(env.to_arrows(policy(ap)))

Tegevused

 1. Lase Q-learning agendil pikemalt õppida (run_single_trial jooksutada mitu korda, näit. 10, 100, 200)
 2. Katseta erinevate uurimise (exploration) parameetritega - kas see muudab õppimist paremaks
 3. Proovi muuta õppimise koefitsenti (ap = rl.QLearningAgent(env, 10, 1, alpha=lambda n: 60./(59+n)))
 4. Implementeeri SARSA
class SARSAAgent(rl.QLearningAgent):
  def __call__(self, percept):
    # SARSA kood siia