Ifi6057w1

Allikas: Lambda

1. nädal

Õppetöö korraldusest.

Mis on tehisintellekt. Võib ise juurde lugeda AIMA chapter 1 või TI 1 - 3.

Intelligentse agendi näide: Starship delivery robot

Kuidas lahendada ülesandeid, mis nõuavad "mõtlemist".

Intelligentne agent. Lühendatud slaidid PDF (originaal siin); AIMA chapter 2.

Harjutustund

Kursuse õpiku algoritmide teek harjutuste tegemiseks: aima-python.

Koduülesanne: tee nii palju harjutusi kui jõuad siit: http://askpython.com/

Pythoni ametlik "tutorial", mis sobib kasutajajuhendiks (seda läbi teha pole mõtet).