ITI0140

Allikas: Lambda
Uus kursuse veebileht: http://courses.cs.ttu.ee/pages/ITI0140Python logo.jpg Kontakt: iti0140 ätt cs.ttu.ee

Programmeerimise süvendatud algkursus

Eksamitulemused on punktitabelis väljas.

punktiseis

Aine parameetrid:

 • Õppeaine maht: 4 EAP
 • Loengute arv nädalas: 1
 • Praktikumide arv nädalas 2

Tunnid:

 • paaris nädala teisipäeval kell 10.00 ruumis ICT-402
 • igal reedel kell 14.00 ruumis ICT-404

Kokku koos tutvustava tunniga toimub tunde kuni 24 (8 loengut, 16 praktikumi). Aines me ei erista loengut ning praktikumi - igas tunnis tutvustame uut materjali, kontrollime koduseid ülesandeid ja jagame välja uued ülesanded. Seega, maksimaalselt (kui mõni tund ära ei jää) saame välja jagada 22 kodust ülesannet.

Eksam

Tähelepanu, eksami maksimaalne punktisumma on 60 punkti. Kodutööde eest saadud punktid ja eksamil saadud punktid liidetakse kokku. Hinne tuleb vastavalt summale, vt allpool.

Igal tudengil on konsultatsiooni ajal ette näidata kuni 10 ülesannet novembri- ja detsembrikuust. Iga ülesande eest saab kuni 2 punkti. Seega, teil on võimalik veel kuni 20 punkti parandada oma seisu.

Need tudengid, kes deklareerisid aine läbi Avatud Ülikooli, näevad eksamiaegu õige rolli alt. Teil peaks üleval paremal ääres olema rollivaliku menüü, kust saate vahetada aktiivset rolli. Kuna tavaõppijana ja avatud ülikooli õppurina on teil erinevad ained deklareeritud, siis näete meie aine infot vaid läbi avatud ülikooli õppuri rolli.

Kui teil tekib probleeme, andke teada. Igaks juhuks ärge jätke registreerimist viimasele hetkele.

Konsultatsioonid:

 1. 06. jaanuar 2014 (esmaspäev) kell 12.00 - 13.00 ruumis ICT-411
 2. 13. jaanuar 2014 (esmaspäev) kell 13.00 - 14.00 ruumis ICT-411

Eksamiajad:

 1. 07. jaanuar 2014 (teisipäev) kell 10.00 - 12.00 ruumis ICT-411
 2. 14. jaanuar 2014 (teisipäev) kell 10.00 - 12.00 ruumis ICT-411

Eksamile tuleb registreerida ÕIS-is enne kella 12.00 eksamile eelneval päeval.

Aine tutvustus

Tegemist on süvendatud programmeerimiskursusega tulevastele arendajatele. Selle aine eduka läbimise korral ei pea te sooritama Programmeerimise algkursust (IDK1011). Selle aine toimumisajad langevad paljuski kokku algkursusega, mis tähendab, et samal ajal neid kahte ainet sooritada on keeruline.

Aines õpetatakse Pythoni keelekonstruktsioone, sh: muutujad, matemaatilised operatsioonid ja loogilised avaldised, tingimuslaused, stringid, tsüklid, meetodid, nimistud, sõnastikud, moodulid, objektorienteerimise alused. Rakendatakse õpitud programmeerimisoskusi reaalsete ülesannete lahendamisel. Saadakse praktilisi kogemusi erinevate algoritmide keerukusest.

Hinde saamine

Igas tunnis jagame välja koduse ülesande, mille tähtaeg on järgmises tunnis. Kui te lahendate ülesande samas tunnis ära, saate maksimaalselt kuni 4 punkti. Kui lahendate ülesande ära järgmiseks tunniks, saate kuni 3 punkti. Hilinenud ülesanded annavad kuni 2 punkti. Kokku jagatakse semestri jooksul vähemalt 20 ülesannet. Kui lahendate kodused ülesanded järgmiseks tunniks ära, võite saada 60 punkti. Kui lahendate kõik ülesanded samal tunnil ära, võite saada kuni 80 punkti.

Teise osa hindest määrab kirjalik eksam, mille eelduseks on vähemalt poolte (10) ülesannete lahendamine 1 või endam punkti peale ning vähemalt 20 punkti saamine kõikide koduste ülesannete peale. Eksami eest saab maksimaalselt 60 punkti. Eksam koosneb kümnest (10) valikvastustega küsimusest ja viiest (5) praktilisest ülesandest.

Ülesannete tähtajaline lahendamine annab maksimaalselt 60 punkti, eksam annab 60 punkti. Kui tudeng on sooritanud kõik ülesanded nende jagamise päeval, võib tudeng saada ülesannete eest 80 punkti. See tähendab, et maksimaalse tulemuse saavutamiseks piisab tudengil eksamil 20 punktist. Saadud punktid liidetakse ja taandatakse TTÜ üldisele hindamisskaalale:

 • 0-50p - hinne "0"
 • 51-60p - hinne "1"
 • 61-70p - hinne "2"
 • 71-80p - hinne "3"
 • 81-90p - hinne "4"
 • 91 punkti või rohkem - hinne "5"

Materjal

1. tund sissejuhatus, Python

2. tund Stringid

3. tund Lists recap

4. tund Ülesanne, tunni kood

5. tund Ülesanne (tunnis kirjutatud kood)

6. tund Moodulid ja erindid (ülesande tekstifail) (Tunnis kirjutatud kood L6.py)

7. tund OOP (Tunnis kirjutatud kood)

8. tund Unit testing (Tunnis kirjutatud kood)

9. tund CodingBat-is *-2 ülesanded

10. tund Comprehensions, Lambda, Generator Boonuspunktidele ülesanne nr 5 - ainult oneliner ilma importideta!

11. tund Regular expressions

12. tund Image processing (Pillow näide) (ImageMagick näide)

13. tund Image processing 2

Lahtine võistlus kõikidele soovijatele: loe lähemalt. Saate kätt proovida ülesannete lahendamisel. Ülesandeid saab esitada ka Pythonis.

14. tund Sympy 1

15. tund Matplotlib 1

16. tund Ülesanne Generaator

17. tund Timing Ülesanne tekstifailis

18. tund Graafid Ülesanne tekstifailis

19. tund DFS BFS Dijkstra Tunnis näidatud kood

20. tund Dijkstra ülesanne

21. tund (13. detsember) Kahendpuu (Binary tree, Binary search tree) + ülesanne

22. tund (20. detsember) väikeseid koodinäiteid eksamiks

Õppekirjandus