Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine

Allikas: Lambda
(Ümber suunatud leheküljelt I202)

Ainekood: I202
Link: http://www.lambda.ee/index.php/Võrgurakendused_I:_klient-server_süsteemide_ehitamine ehk http://www.lambda.ee/index/i202
Lektor: Antti Andreimann
Kontakt: aandreim@itcollege.ee

Kursuse algmaterjalide ja programmi autor on Tanel Tammet. Suurimad tänud!

Kursuse materjalid eelmistel aastatel:


Aeg, koht, tulemus

Semester: sügis/kevad/kaugõpe
Tulemus: hindeline arvestus
Hindamise meetod: kodutööde tulemused 30% + praktilist programmeerimist sisaldav arvestustöö 70%
Punkte: 3.5

Loeng: üks kord nädalas vastavalt tunniplaanile
Praktikum: vastavalt tunniplaanile

Kursuse eesmärk

Oskuse loomine lihtsate ja praktiliste internetirakenduste ehitamiseks. Ülevaade võrgusüsteemidest ja olulisematest standarditest ning tehnoloogiatest (brauserite funktsionaalsed põhivõimalused, html, css+javascript (ehk dhtml, ajax), PHP. Praktilised oskused järgmistest valdkondadest:

  • html-i, css-i ning javascripti kasutamine võrgulehekülgede ehitamiseks
  • lehekülgede disaini ning kasutajaliideste alusprintsiibid
  • PHP programmeerimiskeele kasutamine
  • http serveri ja sql serverite protokoll ja põhimõtted
  • xml kasutamine andmevahetusel
  • lihtsa andmebaasirakenduse teostamine

Kodutööd ja tähtajad

Kursusel on kolm kodutööd:

Töö, mis on esitatud peale tähtaega, annab ainult pooled punktid.

Tööd esitatakse Moodle nimelises e-õppe keskkonnas http://www.e-ope.ee/course/view.php?id=1069

Kui töö on "liiga sarnane" mõne teise tudengi esitatud tööga kutsub õppejõud mõlemad tudengid oma tööd kaitsma. Kaitsmised toimuvad praktikumitunni ajal, õppejõud esitab "konksuga" küsimusi koodi tehniliste detailide kohta. Kolm järjestikkust vale vastust tähendab automaatselt kaitsmise ebaõnnestumist.

Lugemismaterjale

Üldist:

HTML:

HTML+CSS+Javascript:

CGI programmid serveris

PHP ja MySQL