Arhiiv 2006 - Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine

Allikas: Lambda

Ainekood: I202
Link: http://www.lambda.ee/index.php/Võrgurakendused_I:_klient-server_süsteemide_ehitamine ehk http://www.lambda.ee/index/i202
Lektor: Tanel Tammet
Paktikumid: Antti Andreimann
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Kursuse materjalid eelmistel aastatel leiad siit ja siit.

Kontrolltöö!

17. mail toiumb loengu ajal 8.15 kontrolltöö kogu materjali kohta: lühiküsimused arusaamisest. Kindlasti on küsimusi XML, XSLT ja J2EE tehnoloogiate kohta. Kontrolltöö ei ole kohustuslik: kontrolltöö tulemust kasutatakse hindamise juures kaalukeelena juhul, kui praktikumi hindamise tulemus jääb kahe vahele.

Aeg, koht, tulemus

Semester: kevad
Tulemus: hindeline arvestus: praktikumitööde tulemused
Punkte: 3.5

Loeng: Igal kolmapäeval kell 8.15-9.45 neosaalis
Praktikum: aeg ja koht ilmuvad hiljem.

Kursuse eesmärk

Oskuse loomine lihtsate ja praktiliste internetirakenduste ehitamiseks. Ülevaade võrgusüsteemidest ja olulisematest standarditest ning tehnoloogiatest (brauserite funktsionaalsed põhivõimalused, html, css+javascript (ehk dhtml, ajax), cgi liidesed. Praktilised oskused järgmistest valdkondadest:

  • html-i, css-i ning javascripti kasutamine võrgulehekülgede ehitamiseks
  • lehekülgede disaini ning kasutajaliideste alusprintsiibid
  • cgi liidese kasutamine andmevahetuseks serveriga
  • http serveri ja sql serverite protokoll ja põhimõtted
  • xml kasutamine andmevahetusel
  • lihtsa andmebaasirakenduse teostamine

Praktikumiülesanded ja tähtajad

Kursusel saab olema kolm praktikumiülesannet, mille detailid täpsustuvad kursuse käigus:

Töö, mis on esitatud peale tähtaega, annab ainult pooled punktid.

Loengute plaan ja materjalid

1. Sissejuhatus. Html-i algus.
Aeg: 1 veebruar.
Tutvuda:
2. Html-i põhiosad.
a tag. Fondid, tähestikud. Tabelid. Võrgurakendused I: ülesanne 1 sissejuhatus.
Aeg: 8 veebruar.
Lugeda:
3. Css algus.
Aeg: 15 veebruar.
tutorial: w3schools'i css tutorial
4. Javascript ning css jätk
Aeg: 22 veebruar.
tutorial: javascript
näiteid:listamatic (css) sh kahetasemeline puhas css menüü, vormi split tabideks (javascript+css), autofill reisiotsingu jaoks (detailid liiga keerukad)
5. Serveripoolsed tehnoloogiad. CGI programmid.
Aeg: 1. märts.
Loe: lihtne sissejuhatus cgi-desse, klassikaline sissejuhatus cgi-desse, cgi.pdf: detailsem juhend
Vaata loengus tehtud/vaadatud cgi koodinäiteid.
6. CGI programmide jätk. Võrgurakendused I: ülesanne 2.
Aeg: 8. märts.
Lihtsad näited: datafaili lugemine, splittimine, htmli ehitamine.
7. Ehitame teise praktikumi rakendust edasi.
Aeg: 15. märts.
Vormide ja cgi sisendi kasutamine.
8. Ehitame teise praktikumi rakendust edasi.
Aeg: 22. märts.
Javas kirjutatud pisike veebiserver ja talle lisatud rakendus: Javaserver.zip.
9. Autentimine ja sessioonid.
Aeg: 29. märts.
Loeng tahvli abil.


9. Mysql, PHP ja kolmas praktikumiülesanne.
Aeg: 5. aprill
Sissejuhatus kolmandasse praktikumiülesandesse ja PHP-sse. Võrgurakendused I: ülesanne 3
Põhilingid:
* http://www.php.net/ sh http://www.php.net/tut.php või http://www.php.net/manual/en/tutorial.php
* http://www.mysql.org, alustuseks http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/tutorial.html


10. Mysql ja kolmas praktikumiülesanne.
Aeg: 12. aprill
Fookus andmebaasil. Kolmas praktikumiülesanne. Võrgurakendused I: ülesanne 3
Põhilingid:


11. XML ja XSLT algus
Aeg: 26. aprill


12 ja 13 loeng
J2EE põhiosad: servletid ja JSP
Aeg: 3 ja 5 mai


14 loeng
XML over http ja xslt praktiline kasutus
Aeg: 10 mai
Loe veidi sissejuhatusi:

Lugemismaterjale

Üldist:

HTML:

HTML+CSS+Javascript:

CGI programmid serveris

PHP ja MySQL