Hajutamise lühimärkmed

Allikas: Lambda

Miks hajutada?

Suurtes süsteemides võib juhtuda, et:

 • üks server ei suuda vbl teenindada
 • ühte serverisse data ei mahu
 • CDN-i idee, data oleks kasutajatele füüsiliselt lähedal kiireks accessiks

Näiteks, skypes läks seda kohe alguses vaja.

Väikese süsteemi puhul ei juhtu neid asju kunagi.

Oluline (näite)süsteem: Memcached

Memcached is an in-memory key-value store for small chunks of arbitrary data (strings, objects) from results of database calls, API calls, or page rendering.

key-value baas

{"http://xx.com/api/people":23,
 "bsesd": "dfsdfsdf",
 ...
} 

põhirakendus: päringute cachimine API päringud

 • keyd
 • aeg, millal salvestati
 • data

memcachedit on lihtne panna korraga mitme masina peale 10 serverit, igaühes jookseb

variandid mis oleks:

 • (memcached ei tee seda) iga server sisaldab kogu datat
 • (seda memcached teeb) iga server sisaldab osa datat

uus data tuleb mingi key "k1":

 • peame otsustama mis serverisse panna
 • päring otsib "k1"-te: peame teadma mis serveris ta on ja sealt küsima. Selleks:
  • arvutad key hashi
  • hash("k1") oleks ntx 192202
  • jagad serverite arvuga, saad jäägi: see on serveri nr

Alternatiivsüsteem: redis.

Veidi keerulisem datastruktuur ja päringud.

Replikeerimine baasides

Põhiststsenaarium:

 • data ei mahu ära või
 • server ei jaksa vastata päringutele

Jagame osa datat ühte serverisse teise osa teise, kolmanda kolmandasse jne

Mis põhimõtte järgi? Variandid:

 • jagame väga suured tabelid a la memcachedi moodi ridade kaupa, näiteks kasutajanime esitähe järgi:
  • a-c: server 1
  • d-k: server 2.
  • ...
  • x-z: server N

Ehk, osa datat replitseerida, osa jagada.

 • osa tabeleid serverisse 1, osa serverisse 2, jne.
 • eksootiline: osa tulpasid suurest tabelist server 1, osa server 2,