Hajussüsteemide eksam 4 juuni 2020

Allikas: Lambda


Palun kirjuta vastused lihtsa tekstifailina (txt) või Wordi või Libreoffice failina ja saada emailiga õppejõule hiljemalt kella üheks: tanel.tammet@taltech.ee

Palun pane oma emaili pealkirja sisse fraas "Hajussüsteemide eksam", et ta oleks kirjakastist kergemini leitav.

P2P süsteemid

Vaatame superpeer-e kasutavat P2P süsteemi.

Küsimused:

  • Selgita, mis on Gnutella tüüpi süsteemide probleem, mida superpeer-e kasutav arhitektuur lahendab.
  • Selgita, mis on superpeer-e kasutava P2P süsteemi põhiprobleemid, kui rõhuv enamik kasutamist toimub mobiilidelt?
  • Selgita, kuidas saaks seda viimast probleemi leevendada või lahendada?

Paralleelsus

"Bütsantsi kindralite probleem" kirjeldab hajutatud süsteemis info sünkroniseerimise küsimust, eeldades, et suhtluses saavad juhtuda kõikvõimalikud vead.

Küsimused:

  • Kas bütsantsi kindralite probleemi saab üldjuhul lahendada?
  • Kui üldjuhul ei saa, siis mis mõistlikel põhitingimustel/eelduste korral saab bütsantsi kindralite probleemi lahendada (sa ei pea tooma lahendusviise, lihtsalt mõistliku põhieelduse).
  • Seleta üldise hajutatud konsensuse leidmiseks ühe võimaliku kasutatava, "kuninga algoritmi" põhiideed. Algoritmi ennast ja näiteid ei ole vaja tuua.

Riigi infosüsteem

Stsenaarium:

Asutus X küsib asutuselt Y Xtee kaudu regulaarselt andmeid. Luuakse uus asutus Z, mis loob uue infosüsteemi, mis samuti tahaks asutuselt Y infot küsida. RIAs on XTEE keskus.

Küsimused selle stsenaariumi taustal:

  • Mida halba juhtuks, kui XTEE keskus üldse likvideeritakse?
  • Mida halba juhtuks, kui XTEE keskus kaotaks internetiühenduse terveks nädalaks?