Hajussüsteemide eksam 28 mai 2020

Allikas: Lambda

Palun kirjuta vastused lihtsa tekstifailina (txt) või Wordi või Libreoffice failina ja saada emailiga õppejõule hiljemalt kella üheks: tanel.tammet@taltech.ee

Palun pane oma emaili pealkirja sisse fraas "Hajussüsteemide eksam", et ta oleks kirjakastist kergemini leitav.

X-tee ja P2P süsteemid

X-tee on eesti riigiasutuste omavahelise andmevahetuse põhisüsteem. Küsimused:

  • Millisele tuntud P2P arhitektuurile/põhimõttele X-tee riigi IT-infra kontekstis kõige paremini vastab? Selgita lühidalt seda vastavust.
  • Täpsustav küsimus eelmisele: sinu poolt eelnevalt kirja pandud analoogis on kindlasti mitmeid eri osi / komponente. Seleta, mis on X-tee/riigi IT infra põhiosade analoogid pakutud P2P arhitektuurile ja vastupidi: mis osadele P2P arhitektuuris vastavad X-tee/riigi IT infra analoogid.

Paralleelsus

Stsenaarium: sul on antud arvude list ja kaks paralleelset protsessi tegelevad mõlemad kõigile selle listi elementidele ühe liitmisega, tehes seda N korda. Ehk, ühe protsessi korral peaks list sisaldama lõpuks arve, kus kõigile algsetele arvudele on liidetud N.

  • Selgita, mis on võimalikud tulemus-listid kahe protsessi korral. Sa ei saa kirjeldada kõiki variante, aga kirjelda paar äärmusjuhtu ja kuidas nad võivad tekkida?
  • Selgita, mis on konkreetsed võimalused tagamaks, et tulemuslistis on kõigile algsetele arvudele liidetud N*2.
  • Hinda umbkaudseid tõenäosusi, et tulemuslist on soovitust erinev, sõltuvalt listi pikkusest ja N suurusest. Siin ei eeldata täpseid tõenäosusi (neid oleks ebareaalne arvutada), vaid mõistuspärast hinnangut koos väikese selgitusega.

Distributed ledger

Bitcoini süsteemis kasutatakse "proof of work" põhimõtet bloki lisamisel: tuleb rehkendada etteantud arvust X väiksem hash, katsetades erinevaid nonce. Sisuliselt on see nõue, et hash peab algama vähemalt Y nulliga.

Küsimused:

  • Mida halba juhtuks bitcoini süsteemiga, kui see Y oleks väga suur, ehk, hashi on palju raskem arvutada (näiteks, sada korda raskem, kui praegu), aga siiski realistlik.
  • Mida halba juhtuks bitcoini süsteemiga, kui see Y oleks väga väike, ehk hashi on väga kerge arvutada (näiteks, sada korda kergem, kui praegu).