Hajussüsteemide eksam 21 mai 2020

Allikas: Lambda

Palun kirjuta vastused lihtsa tekstifailina (txt) või Wordi või Libreoffice failina ja saada emailiga õppejõule hiljemalt kella üheks: tanel.tammet@taltech.ee

Palun pane oma emaili pealkirja sisse fraas "Hajussüsteemide eksam", et ta oleks kirjakastist kergemini leitav.

DHT ehk distributed hash tables

Vaatame DHT kasutamist P2P süsteemis andmete salvestamiseks ja leidmiseks.

Küsimused:

  • Selgita, mis on Gnutella tüüpi süsteemide probleem, mida DHT lahendab.
  • Selgita, mis moel Chord või Kademlia (vali ise, kumb) seda probleemi konkreetselt lahendab, ehk, mis on optimeeringu põhimehhanism,

Paralleelsus

Paralleelsuse manageerimise kaks olulist stateegiat/varianti on lukustamine ja optimistlik paralleelsuskontroll. Võtame stsenaariumiks Tallinn-Tarty bussipileti ostmise veebis, kus ostjal on võimalik valida konkreetne istekoht ja süsteemi teenindab üks konkreetne andmebaas.

Küsimused selle stsenaariumi taustal:

  • Selgita, mida kumbki strateegia/variant tähendab.
  • Too näiteid nende võimalikust kasutamisest: mis konkreetselt juhtub.

Riigi infosüsteem

Stsenaarium:

Asutus X küsib asutuselt Y Xtee kaudu regulaarselt andmeid. Luuakse uus asutus Z, mis loob uue infosüsteemi, mis samuti tahaks asutuselt Y infot küsida. RIAs on XTEE keskus.

Küsimused selle stsenaariumi taustal:

  • Mida halba juhtuks, kui XTEE keskus üldse likvideeritakse?
  • Mida halba juhtuks, kui XTEE keskus kaotaks internetiühenduse terveks nädalaks?