Examples from the live prax 16 March

Allikas: Lambda

geostats.py:

#!/usr/bin/env python3

import sys
import json
import sqlite3

#: loodenurk 59.730786, 21.734843
#: kagunurk 57.319992, 28.744707
# latitude on 57, pohjas suur, lounas vaike
# longitude on 21, laanes vaike, idas suur

def main():
 
 # vota yhendust: kui baasi pole, see tehakse
 conn = sqlite3.connect("estgeodata2") 
 cur = conn.cursor()
 #sql_query = "select distinct object from rdf"
 sql_query = "select * from rdf"
 cur.execute(sql_query)
 rows = cur.fetchall()
 stats={}
 for row in rows:
  pred=row[2]
  if pred in stats:
   stats[pred]=stats[pred]+1
  else:
   stats[pred]=1
 for pred in stats:
  print(pred,stats[pred])

main()


geoexport.py, mis teeb jsonit (saada väljatrükk näiteks faili geodata.js):

#!/usr/bin/env python3

import sys
import json
import sqlite3

#: loodenurk 59.730786, 21.734843
#: kagunurk 57.319992, 28.744707
# latitude on 57, pohjas suur, lounas vaike
# longitude on 21, laanes vaike, idas suur

def main():
 
 # vota yhendust: kui baasi pole, see tehakse
 conn = sqlite3.connect("estgeodata2") 
 cur = conn.cursor()
 #sql_query = "select distinct object from rdf"
 sql_query = "select * from rdf"
 cur.execute(sql_query)
 rows = cur.fetchall()
 stats={}
 count=0
 l=len(rows)
 print("[")
 for row in rows:
  count+=1
  #print(row)
  data=["$arc",row[1],row[2],row[3]]
  jsdata=json.dumps(data)
  print(jsdata,end="")
  if count<l: print(",")
 print("\n]")
 
main()

Uue sqlite-ga peaks saama teha ka a la nii:

select json_array('\$arc', object, property, value) from estonia limit 10;

Mikro-ülesanne prove1.js:


// ./gkc geodata.js prove.js -json -print 12 -strategy strategy.js -parallel 0
[
 //X,hasCapital,Y -> X,type,region
 //{"@role": "assumption", "@logic": [["$arc", "?:X", "<hasCapital>", "?:Y"],"=>",["$arc", "?:X", "hasProperty", "region"]]},  
 
 [["$arc", "?:X", "<hasCapital>", "?:Y"],"=>",["$arc", "?:X", "hasProperty", "region"]],

 {"@question": ["$arc", "?:X", "hasProperty", "region"]}
 //[["$arc", "?:X", "hasProperty", "region"],"=>",["$ans","?:X"]]
 
]


Näiteks kuidas käivitada (ei pea andma -strategy ja -parallel):

./gkc geodata.js prove1.js -strategy strategy.js -parallel 0

näitestrateegia strategy.js, mida eelmine käsurida kasutab:

{
"max_seconds":10,
"strategy":["query_focus","positive_pref"],
"query_preference":1, 
"max_answers":3
}

NB! Kui küsimus peaks tegelikult lahenduma, aga sa ei leia lahendust, siis proovi kindlasti käivitada ka ilma strateegiata, a la

./gkc geodata.js prove.js 

Selle peale proovib gkc ise läbi hästi suure hulga tõenäoliselt mõistlikke strateegiaid, andes neile algul väga vähe aega ja kasvatades mõne aja pärast ajapiiri iteratiivselt üha suuremaks ja suuremaks. Niimoodi võib ta sattuda palju sobivama strateegia peale, kui see, mis sul strategy.js failis öeldud.