Ab admin virtuaalmasinad

Allikas: Lambda

Virtuaalmasinate kasutamise juhend

VmWare Player-i abil saab käivitada ettevalmistatud konfiguratsiooniga virtuaalmasinaid. Virtuaalmasin koosneb tavaliselt hulgast failidest ühes või mitmes kataloogis (näiteks \\dijkstra\itv0090\base\...). praktikumides kasutatav virtuaalmasin koosneb kahest osast, baaskonfiguratsioon, mis ei muutu ja on kõigi jaoks ühine ning personaalne osa, mis kajastab erinevust võrreldes baaskonfiguratsiooniga (tehniliselt kujutab see endast töö käigus muutunud kettaplokkide sisu). Personaalne osa on kasutu, kui baasosa ei ole ligipääsetav. Personaalse osa konfiguratsioon sisaldab viidet baasosale ja seega pole baasosaga tegelemine otseselt vajalik.

Kasutajad

Praktikumi virtuaalmasinatel on kõigi olemasolevate kasutajate parooliks "itv0090" (o kohal on null). Kasutajaks on "tudeng". Tegemist on Ubuntu Linux 7.10 serveri versiooniga. Kõigi juurkasutaja õigustes toimetatavate käskude ette tuleb kirjutada "sudo", mille tulemusel küsitakse kasutaja "tudeng" parooli.

Kasutamine arvutiklassis

 • Vajutage WIN+R (Start->Run...) ja kirjutage sinna "\\dijkstra\itv0090\"
 • Kopeerige kataloog itv0090-lingitud oma arvutisse
 • Käivitage kopeeritud kataloogis virtuaalmasin "itv0090-lingitud"
 • Kopeerige töötavad käsud ja nende tulemused mõnda faili, et oleks kaitsmisel lihtsam meenutada, mida teinud olete.

Töö lõpetamine arvutiklassis

__NB__ Windowsist välja logimisel kustutatakse kogu töölaua sisu, st ka teie praktikumi töö tulemus.

 • Kui soovite oma virtuaalmasina seisu salvestada, näiteks selleks, et jätkata teisel korral, siis saate seda säilitadam serveris DIJKSTRA.
  • selleks sulgege VmWare Player, mille tulemusena tehakse virtuaalmasinale virtuaalne suspend
  • kopeerige (ja soovitavalt ka zippige eelnevalt) oma virtuaalmasina kataloog kodukataloogi \\dijkstra\txxxxxx, kus txxxxxx on teie kasutajanimi TTÜ arvutiklassis. Dijkstra kettaruumil on lubatud hoida ainult kursusega seotud materjale. Teie konto ja kodukataloogi sisu kustutatakse peale semestri lõppu.
  • töö jätkamiseks hiljem kopeerige omanimelisse kataloogi pandud virtuaalmasina failid tagasi oma töölauale ja käivitage virtuaalmasin
 • virtuaalmasinate baaskonfiguratsioonidele on ligipääs ka veebi kaudu. Kodus või näiteks oma laptopis praktikumi ülesannet tehes on võimalik kasutada puhast baaskonfiguratsiooni, kui praktikumi juhendis pole öeldud teisiti. Dijkstra kodukataloogile on võimalik pääseda ligi Internetist ssh vahendusel aadressil dijkstra.cs.ttu.ee.

Kasutamine kodus

 • Lae aadressilt http://dijkstra.cs.ttu.ee/itv0090/ oma arvutisse itv0090-lingitud.zip (sisuliselt sama itv0090-lingitud kokkupakitud variant) või lae üle SFTP oma kodukataloogist sinna kopeeritud kataloog itv0090-lingitud (eeldusel, et oled muutusi teinud)
 • Paki see oma arvutisse lahti ja ava tekkinud kataloog
 • Tekkinud kataloogi lae ülaltoodud aadressilt ka base.zip, paki see sinna lahti (peaks tekkima alamkataloog base).
 • Käivita virtuaalmasin "itv0090-lingitud-kodukasutus". Sisuliselt on tegemist sama masinaga, lihtsalt käivitusviisid ja kataloogid on muudetud. (Virtuaalmasina faili võib notepadis lahti võtta ja seda lähemalt uurida)
 • Töö kasutamiseks koolis kopeeri kataloog itv0090-lingitud dijkstrasse. Ära kopeeri kataloogi "base", sest see võtab palju ruumi ja on koolis juba ilusti olemas.