Ab admin praktikum 5

Allikas: Lambda

Viimane praktikum on analoogiline kolmanda praktikumiga: sama töö, kui praktikum Postgresql-ga, tuleb läbi teha Oracle andmebaasiga, mis jookseb dijkstra.cs.ttu.ee masinas.

Täiendavalt peab looma ja päringus kasutama andmebaasiprotseduuri, mis teeb suhteliselt lihtsat asja: arvutab isikukoodist sünnikuupäeva. Eeldame, et sisendiks antav isikukood on varchar2 väli ja tulemuseks antav sünnikuupäev on date. Isikukoodi ristsumma ei pea olema õige: kuupäev tuleb võtta õigetelt positsioonidelt. Kui isikukood on vale string, millest ei tule õiget kuupäeva, tuleks anda kas error (ise tekitada!) või null.

Kasutada on soovitav dijkstrasse juba installeeritud ja töötavat Oracle 9i andmebaasi: samas ei ole keelatud kasutada kusagil mujal installeeritud Oracle baasi.

Ligipääs:


  • Logi sisse dijkstras olevasse virtuaalmasinasse aadressile

txxxx@193.40.254.12 kus txxxx on sinu arvutiklassi kasutajatunnus ja parool on samuti arvutiklassi parool.

  • andmebaasiga käsurea-kliendi abil ühenduse saamiseks tee nii:
  gqlplus tudeng/tudeng2007@localhost
  • hulga data sisestamiseks (või mistahes sql käskude sisestamiseks) pane nad faili, näiteks nimega mydata.sql ja siis lase baasi selliselt:
  gqlplus tudeng/tudeng2007@localhost @mydata
  • tee tabelid ja indeksid alati sellise nimega, mis algab sinu kasutajatunnuse või matriklinumbriga: kõik kasutavad sama andmebaasi, sinu tabel ei tohi teiste omaga segi minna!
  • arvesta, et varchar asemel tuleb kasutada tüüpi varchar2
  • sqlplus-st väljumiseks kirjuta exit;