Ab admin praktikum 2

Allikas: Lambda

Arvestuse saamiseks tuleb toimida järgnevalt: kõigepealt näidata juhendajale ette tühi andmebaas ning pärast lahenduse realiseerimist demonstreerida lahendust.

Olukorra kirjeldus:

On vaja luua kaks andmebaasi, 'veebipood' ja 'kassabaas'. Neid andmebaase kasutavaid rakendusi arendavad erinevad ettevõtted, seega on vaja sättida paika sobivad ligipääsuõigused. Lisaks on andmebaasil 'veebipood' kasutuses sümbolitabel UTF-8 ja 'kassabaasil' sümbolitabel Latin7. Andmebaaside sorteerimisjärjekord (collating sequence) peab vastama standardile EVS 8:2000.

Üks variant on teha mõlemasse andembaasi kaks kasutajat, näiteks 'veebipood-admin' ja 'veebipood-user'. Esimesel oleksid kõik õigused ühe andmebaasi piires, teisel aga puuduksid andmebaasi struktuuri muutmise õigused (tabelite struktuur, uued tabelid).

Mõlemas andmebaasis peab olema logitabel, millele pääseb ligi ainult selle ettevõtte DBA (näiteks veebipood-admin). Arendajatel ega rakendusel ei tohi logitabelile ligipääsu olla. Arendajad ja rakendus kasutavad tavaksutajat (eelnevas näites veebipood-user).

Lisaks tuleb andmebaasi luua kasutaja endale (nimeks sobib matriklinumber). Sellele kasutajale tuleb anda õigused andmebaasi struktuuri muutmiseks (uued andmebaasid, olemasolevate haldustoimingud). Root-kasutajaga sisselogimine tuleb ära keelata.

Kui kasutajad on loodud, siis tuleb praktikumi juhendajale ette näidata et õigused töötavad. Selleks käivitada sarnased päringud erinevate kasutajate õigustes.