Tarkvaraarenduse meeskonnaprojekt

Allikas: Lambda
(Ümber suunatud leheküljelt Itv0200)
IT

Ainekood: ITV0200
Link: http://lambda.ee/wiki/Tarkvaraarenduse_meeskonnaprojekt
Õppejõud: Tanel Tammet
Kontakt: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457, ICT 426


Kursuse eesmärgid

Oskuste ja kogemuste saamine järgmistel teemadel:

  • Praktilise ülesande analüüs, spetsifitseerimine, arendus, dokumenteerimine ja installatsioon koostöös reaalse kliendiga.
  • Meeskonnatöö organiseerimine realistliku suurusega meeskonna ja ülesande jaoks.
  • Agiilsete arendusmetoodikate praktiline kasutamine.

Kursuse sisu

Kursuse sisu on reaalsele kliendile vajaliku IT rakenduse iseseisev spetsifitseerimine, realiseerimine, installeerimine ja dokumenteerimine, tehes seda ca 5-10 inimesest koosneva meeskonnana 12 nädala jooksul. Meeskonnad moodustatakse registreerunud tudengitest juhusliku valikuga. Meeskonnaliikmetelt eeldatakse projekti käigus tööpanust vähemalt üks päev nädalas.

Meeskond peab oma tööjaotuse ise organiseerima, looma vajaliku töökeskkonna ja infrastruktuuri. Projekti tegemise ajal toimuvad regulaarsed iganädalased koosolekud, kus osalevad konsultandi rollis õppejõud ja tellija esindaja.

Ülikool otsib meeskondade jaoks projekti telliva ettevõtte ja ettevõttepoolse juhendaja/tellija.

Ülikoolipoolne juhendaja jälgib projekti käiku ja annab konsultandina jooksvalt nõu, kuid ei juhi projekti ega vastuta tulemuse eest.

Ettevõttepoolne juhendaja selgitab ettevõtte vajadusi ja ootusi projekti osas, kirjeldab vajalikku funktsionaalsust ja nõudmisi ning suunab projekti ettevõttele võimalikult kasulikus/produktiivses suunas.

Maht, aeg, tulemus, koht

Kursus annab 5 EAP.

NB! Kellel aine veel ei ole õppekavas, võib eeldada, et aine on moodulis Eriala valikud, st teda arvestatakse reaalselt kui selle bloki valikainet.

Üks kord nädalas toimub projektikoosolek, kus üldjuhul osalevad peale meeskonna ka juhendaja ülikoolist ja tellija esindaja ettevõttest. Projektikoosolek toimub üldjuhul kolmapäeviti kell 10:00, kui meeskond, juhendaja ja tellija ei otsusta teisiti.

Reaalne tööhulk nädalas on kindlasti suurem - eeldatavalt üks tööpäev - ja jääb meeskonna otsustada, samuti nagu töökohad ja -vahendid. Töökoosolekud toimuvad üldjuhul meeskonna enda valitud kohas ja ajal. Sobiv töökeskkond on näiteks Mektory.

Kursuse algus septembris

Peale punase joone päeva moodustavad õppejõud deklareerunutest juhusliku valiku teel meeskonnad ja avaldavad nimekirjad siinsamas lehel.

Seejärel sõlmib ülikool kokkulepped ettevõtetega - mis ettevõtted, mis projektid, ettevõttepoolsed juhendajad - ja määrab projektid juhuslikult meeskondadele. Info avaldatakse jällegi siinsamas lehel.

Reaalne töö käivitub peale meeskondade moodustamist ja sidumist tellijatest ettevõtetega: jälgi jooksvat infot siin lehel.

Esimene projektikoosolek toimub kõigile meeskondadele kolmapäeval, 17. septembril kell 10:00 (ruum täpsustatakse lähiajal).


Hinde kujunemine

Hinde paneb õppejõududest koosnev komisjon pärast projektimeeskonna presentatsiooni ärakuulamist. Hinne kujuneb meeskonnaprojekti ülesande terviku tulemusest (50%) ja tudengi tulemuslikkuse hinnangust (50%) meeskonnaprojektis. Meeskonnaprojekti kui terviku tulemust hindab komisjon, baseerudes oma hinnangul projekti juhendav õppejõu ülevaatele, ettevõttepoolse juhendaja/kontaktisiku hinnangule ja projektimeeskonna presentatsioonile. Tudengi tulemuslikkust hindab hindab komisjon, baseerudes oma hinnangul projekti juhendava õppejõu ülevaatele ja projektimeeskonna presentatsioonile.

Terviku tulemuse juures hinnatakse võrdsetes osades realisatsiooni vastavust ettevõtte ootustele, realiseeritud süsteemi kvaliteeti, tööprotsessi efektiivset organiseeritust ning tähtaegadest kinnipidamist. Tudengi tulemuslikkuse juures hinnatakse konkreetse tudengi ülesannetest lähtuvalt tema osakaalu ja tulemuslikkust antud projektis, vastavalt aine õpiväljunditele.

Lõpphinne tuleneb ülesande terviku tulemuste hindamisest (50%) ja tudengi tulemuslikkuse hindamisest (50%) meeskonnaprojektis vastavalt punktide kogusumma võimalikule maksimumile:

  • 90+ – hinne 5
  • 80 < skoor ≤ 90 -- – hinne 4
  • 70 < skoor ≤ 80 -- – hinne 3
  • 60 < skoor ≤ 70 -- – hinne 2
  • 50 < skoor ≤ 60 -- – hinne 1

Tasud, garantiid ja projekti tulemuse omandus

Projekti tellija ei maksa ülikoolile ega meeskonnaliikmetele tasu ja ülikool ega meeskond ei garanteeri projekti kvaliteetset tulemust. Samuti ei maksa ülikool tasu ettevõttepoolsele projektijuhile.

Kui ei lepita kokku teisiti, on projekti tulemus vabalt kasutatav nii tellija kui realiseerivate tudengite poolt.

Tellijal on õigus ja võimalus peale projekti lõppu soovi korral tellida projekti teostajatelt täiendavaid töid standardses korras.