Semantika ja analüütiline filosoofia

Allikas: Lambda
(Ümber suunatud leheküljelt Itv0071)
märgid

Ainekood: ITV0071 (magistrivariant), ITV9070 (doktorantuurivariant)
Link: http://www.lambda.ee/index/Semantika_ja_analüütiline_filosoofia ehk http://www.lambda.ee/index/itv0071
Võid vaadata ka 2016 arhiivi, 2014 arhiivi, 2012 arhiivi, 2010 arhiivi ja 2007 arhiivi.
Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Ainet loetakse üle aasta.

"A sign is anything that can be used to tell a lie." --Umberto Eco

“I’m writing a book on magic,” I explain, and I’m asked, “Real magic?” By real magic people mean miracles, thaumaturgical acts, and supernatural powers. “No,” I answer: “Conjuring tricks, not real magic.” Real magic, in other words, refers to the magic that is not real, while the magic that is real, that can actually be done, is not real magic. --Lee Siegel


Järeleksam

Järeleksam toimub neljapäeval, 15 juunil kell 14:00 ICT (IT maja) auditooriumis A1

Eksam

Semantika ja filosoofia tulemused 2017: põhieksam

Registreerida ei ole vaja.

 • Põhieksamid
  • 24 mai (kolmap) kell 10 ruumis SOC-211A
  • 2 juuni (reede) kell 10 ruumis SOC-310
 • Lisaeksamiperiood: 12.-17. juuni
  • Üks lisaeksam hetkel teadmata ajal

Eksam koosneb mitmest mini-esseest alltoodud teemadel.

Teemad on toodud allpool põhimõttel, et punane E on eriti oluline materjal/teema, L on vähemoluline materjal teema, ilma E või L-t otseselt küsimusi ei tule / lugema ei pea.

Alustuseks loe läbi E-ga materjalid, ja kui jõuad, loe lisaks L-ga.

Filosoofide nimesid ja aastaarve ja koolkondade nimesid meelde jätma ei pea (seda ei hinnata).

Hinnatakse eeskätt essee jaoks etteantud teema ja problemaatika tundmist.

Maht, aeg, tulemus

Punkte: 5 EAP.

Loengud toimuvad teisipäeviti kell 12:00-13:30 ruumis SOC-308.

Harjutustunnid toimuvad paarisnädalatel (algusega 9. veebruar) neljapäeviti kell 14:00-15:30 ruumis SOC-212. Harjutustunni sisuks on tudengitepoolne ettekannete tegemine ja nende arutelu.

Kursus lõpeb kirjaliku eksamiga, mille sisuks on mikroesseed konkreetsetel kursusel läbitud teemadel. Allpool materjalide hulgas on E tähega märgitud artiklid on eksami jaoks hädavajalikud lugeda, L tähega artiklid on tähtsuselt teisel kohal. Kuulamismaterjalid ja ilma markeeringuta artiklid otse eksamiküsimuste hulka ei tule. Markeeringud võivad kursuse käigus veidi muutuda, kuid põhiosas jäävad nad samaks, kui kursuse alguses.

Eksamieelduseks on (a) vähemalt kahe hea ettekande tegemine magistritel (b) vähemalt nelja hea ettekande tegemine doktorandidel. Ettekandeid ei hinnata, aga vähem õnnestunud ettekanne tuleb - kvaliteetselt - uuesti teha.

Seminaridel kohalolekut registreeritakse.

Hinne arvestatakse (a) 70% eksamitulemuse (b) 30% seminaridel aktiivse kohaloleku järgi.

Osa loenguaegu kasutame täiendavalt seminariettekannete jaoks.

Loengute esialgne plaan, teemad ja materjalid

Kursus jaguneb mitmeks omavahel seotud allteemaks, järjekorras üldisematelt tehnilisematele.

Loengute põhieesmärk on anda ülevaade mõistetest, ideedest jms: kõik selleks, et paremini viidatud tekste lugeda ja neist aru saada.

Järgmised materjalid on tutvumiseks, nende kõigi süstemaatiline läbilugemine ei ole kohustuslik. Kohustuslikud materjalid on eraldi märgitud.

Põhiõpikud ja soovitavad taustamaterjalid

Kohustuslik:

Kasulik taust/lisa:

*, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *.

Sissejuhatus, semiootika, filosoofia

Põhimaterjal:

Lisaks oluline lugemine/kuulamine:

Märkmeid tähestikust:


Märkmeid strukturalismist, dekonstruktsioonist ja muust:

Märkmeid Proppi teooriast:

Märkmeid Viini ringist ja loogilisest positivismist:

Aju, mõistuse ja kultuuri areng

Sotsiobioloogia, evolutsioonipsühholoogia ja memeetika.

Põhimaterjal:

Olulisi artikleid: lugeda.

Märkmeid: artiklid, kogumikud ja muud. Ei ole kohustuslik lugemine.

Mõtlemine ja tehismõtlemine, lõpmatus ja piiratus.

Mõtlemine ja tehismõtlemine üldpildina:

Mõtlemine ja tehismõtlemine: konkreetsemad küsimused

Lõpmatus ja lahenduvus:

Semantika ja loogika.

Teemad:

 • mitteklassikalised loogikad. L either read this material or read a short intro to non-classical logics from other sources.
 • modaalsed loogikad L either read this material or read a short intro to modal logics from other sources.

Lugeda:


Materjale mitteklassikaliste loogikate kohta:

Semantika semantilises veebis

 • XML ja semantika suhted
 • Namespaced, URI-d, URN-d jms
 • RDF(S) ja OWL
 • ontoloogiad

Hakatuseks baasmaterjale XML-st

URI, URN, URL. Loe selles järjekorras:

Tutorialid:

Loomulik keel reaalsetes süsteemides

Dialoog ja pragmaatika:

Olulised probleemid:

Huvitavaid dialoogsüsteeme:

 • CommandTalk
 • Kopteri juhtimine: googelda WITAS Multi-Modal Dialogue System

Aju funktsioneerimine

background reading for further reading or listening about brain

Good general overviews:

from the latter read that in particular: https://en.wikibooks.org/wiki/Cognitive_Psychology_and_Cognitive_Neuroscience/Memory L

Read also:

Podcasts to listen, see also http://brainsciencepodcast.com/episodes-page

Randy Gallistel

computational brain

66-bsp-Gallistel.mp3

 • start at min 10
 • at min 20 go to min 30 32

Chris Frith

how our brain generates our mental world

57-bsp-Frith.mp3

Christoph Koch

neural correlates of consciousness and panspychism

22-bsp-koch.mp3

Problems for panpsychism:

Steven Pinker

Gary Lynch

Psychiatry & neurobiology & brain plasticity

Jeff Hawkins

Computational hierarchical brain model HTM

Patricia Churchland

Neurophilosophy


General notes

Ettekanded

Esimese ringi valikuks raamatust (samu artikleid originaalis leiad veebist otsides):

14 veeb tehtud:

 • Putnam: tähendus ja osutus. Mihkel Väli. 14. veeb.
 • Quine: empirismi kaks dogmat. Johannes Ehala. 14. veeb.
 • Kripke. Reegleist ja privaatkeelest. Toomas Talviste. 14 veeb.

23 veeb plaanis:

 • Dummett: Tõde. Tõnis Suurkaev. 23. veeb.
 • Tarski: semantiline tõekontseptsioon. Siim Kirme. 23. veeb.
 • Strawson: Tähendus ja tõde. Priit Trink. 23. veeb.

7. märts (teisip):

9 märts (neljap):

 • Grice: tähendus. Martin Väljaots.
 • Frege: Frege tähendusest ja osutusest. Vladislav Shikirjavõi.
 • Dennett: kvaalide kvainimine (quining qualia). Juhani Tali

14. märts (teisip):

 • Davidson: Tõde ja tähendus. Jevgeni Marenkov.
 • Dennett. Keele ja intelligentsuse seostest. The role of language in intelligence. Kaugerand
 • Anthropic principle and the Boltzmann brain. Riivo Mägi.

21. märts (teisip):

23. märts (neljapäev):

 • Intuitsionistlik loogika: näited teoreemidest, mis kehtivad klassikaliselt, kuid mitte intuitsionistlikult. Näiteid tõestustest, millel lihtne klassikaline, kuid keeruline intuitsionistlik tõestus. Alustuseks vaata ja kasuta https://en.wikipedia.org/wiki/Constructive_proof Toomas Talviste.
 • Dennett: The Cultural Evolution of Words and Other Thinking Tools. symposium.cshlp.org/content/74/435.full.pdf Liisi Mõtshärg.
 • How do bacteria and simple organisms communicate. Start with this TED lecture Ragnar Pääslane.

4. aprill (teisip):

6. aprill (neljapäev):

11. aprill: teisipäev


20 aprill (neljap):

 • Aja esitamise teema. Johannes Ehala.
 • Making the truth stick and the myths fade: lessions from cognitive psychology. Tõnis Suurkaev.

25 aprill (teisip):

 • esitati 20 aprilli ettekanded.

2. mai (teisip):


4. mai (neljap):

9 mai (teisip):


11 mai (neljap) ärajäänud seminari asemel:

16 mai (teisip):

http://beamandrew.github.io/deeplearning/2017/02/23/deep_learning_101_part1.html ja https://www.technologyreview.com/s/540001/teaching-machines-to-understand-us/

 • Varem ärajäänu asemel: Embodied intelligence. Alustuseks brain science podcastid Rolf Pfeifer, on embodied intelligence ja Arthur Glenberg, the role of embodied cognition in language and reading. Allan Tart.

18 mai (neljap):
Ideid lugemiseks